Skip to main content
Preken

zondag 5 juni 2022: Pinksteren.

By 5 juni 2022juni 6th, 2022No Comments

Beste mensen, De Paastijd loopt ten einde, 7×7 dagen hebben we Pasen gevierd. Vandaag op de 50ste dag vieren we Pinksteren. Pinksteren is het feest van de Christenen over de vervulling van de belofte van Christus om ons de heilige Geest te zenden. Het wordt terecht de nederdaling van de heilige Geest op de leerlingen genoemd. Oorspronkelijk is Pinksteren een oud Joods landbouwfeest, dat zij verplicht waren te vieren. Het wordt het Oogstfeest genoemd, dat een jaarlijks terugkerende gebeurtenis is. (cf Ex.23: 16, Lev.23: 15-22, Deut.16: 9-12). Het boek Exodus uit het Oude Testament beveelt de Israëlieten het te vieren, terwijl het boek Leviticus en Deuteronomium aangeven hoe en wanneer het gevierd moet worden.

Pinksteren als een oud agrarisch Joods feest is zo belangrijk dat het veel mensen naar de viering trekt, zowel familielid als vrienden. Pinksteren is dus niet synoniem met de komst van de Heilige Geest. Het bestond al eeuwen voordat het in verband werd gebracht met de gebeurtenis van de Heilige Geest op de leerlingen van Jezus Christus. Het is de vijftigste dag na het Pesachfeest en een van de verplichte of wettelijk voorgeschreven feesten die in het Oude Testament worden genoemd.

De komst van de heilige Geest op die dag is van grote betekenis en geeft er een nieuwe betekenis aan, waardoor het een christelijk feest wordt. Het is het begin en de aftrap van de samenkomsten van de leerlingen van Christus – de nieuwe Kerk (inwijding van de Kerk). Aangezien het een oogstfeest is, zou het een voorbode kunnen zijn van de dag waarop de Heilige Geest de goede vruchten zal oogsten van het volk van God dat gehoor heeft gegeven aan de leer van Christus, de Zoon van God.

Jezus kent maar al te goed de invloed en de betekenis van de komst van de heilige Geest op de apostelen en bij uitbreiding op de Kerk. Hij noemt hem de Geest der waarheid, de genezer, de liefdegever en de gever van alle goede gaven. Hij wordt gesymboliseerd in vlamtongen, in de duif, in de olie, de wind, in de kleur rood en gezien in verschillende tongen. De Heilige Geest brengt een wedergeboorte in het leven van God; Hij vernieuwt onze oude zondige natuur tot de natuur van God, die van heiligheid is.

De Pinksterervaring is zo uniek dat ze beter zelf ervaren kan worden dan dat er door anderen over gesproken wordt. Het heeft een persoonlijk effect op ieder individu, verschillend van de ander. Niemands ervaring is hetzelfde bij een ander. Het geeft mensen verschillende gaven naar gelang hun natuurlijke begaafdheid en hun vermogen om die te gebruiken.

Wij zijn allen bewaarders van Gods gaven en kunnen die alleen goed gebruiken als wij met Hem samenwerken in gehoorzaamheid aan zijn wil. Doen wij dat niet, dan maken wij de heilige Geest die in ons woont inactief. De tongentaal van de heilige Geest is van begrip en kennis, het is van liefde, eenheid en vrede. De ontvangst van de heilige Geest zendt ieder lid van de Kerk op zending naar de hele wereld om de liefde van God te leren kennen. Hij bekleedt ons met de goddelijke plicht om onze onvolkomenheid tegenover God en de naaste te erkennen en vergevingsgezind te zijn tegenover hen die ons gekwetst hebben.

De Heilige Geest is alles wat goed is voor de wereld en Hij is de kracht van God aan het werk in de schepping en in de instandhouding van het heelal. Wanneer de Geest niet aan het werk is, nemen haat, verdeeldheid en onenigheid de zaken van de mensheid over en wordt chaos de ondergang van de schepping. Dit is de reden waarom naties en andere landen geconfronteerd worden met oproer, onmenselijkheid tegenover anderen, corruptie en allerlei vormen van kwaad tegen de natie en machteloze burgers door de weinige goddeloze en geesteloze leiders.

Beste mensen, Laten we leren te leven naar de Geest van God, want daar gaat geen wet tegenin. Laten we de menselijke trots wegnemen en de liefdevolle Geest toestaan de heerschappij van God in ons leven over te nemen; laten we de Geest de kans geven om ons te bewegen tot volledige waarheid en actie van eenheid en van vrede. O Heer, zend uw Geest uit en laat het aanschijn van de aarde vernieuwd worden, Amen

(Kapelaan Siju)