Skip to main content
Preken

zondag 4 juni 2023: Drie-eenheidszondag A 2023

By 3 juni 2023juni 5th, 2023No Comments

Lezingen: Exodus 34 4b-6.8-9; 2 Korintiërs 13, 11-13; Johannes 3, 16-18.

Wij, mensen, zijn gewend  aan het tweeluik ‘eenheid’ en ‘veelheid’. We zijn, namelijk met velen op onze aardbodem (ruim 7 à  miljard) en groeien nog verder? Maar al zijn we met velen en van elkaar  verschillend, toch (h)erkennen we elkaar als mensen, behorend tot de ene mensheid, welke kleur en welke geaardheid we ook hebben, welke mogelijkheden en beperkingen. Dat maakt, dat we  -bij alle verschillen- met elkaar verbonden zijn. Dat zorgt er bovendien voor dat een gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar in ons binnenste leeft ook al kunnen we dat gevoel wegstoppen.  Veelheid en eenheid ervaren we ook in alles wat op aarde leeft en zich beweegt: we zijn met vele schepselen binnen de ene schepping, ons geschonken leefmilieu. Met verstand, wil, gevoel en geweten toegerust zijn we beheerders van de schepping en ervoor verantwoordelijk.  Zoekend naar een mogelijkheid om het feest van vandaag te duiden moest ik denken aan veelheid en eenheid die er is onder ons, mensen.

Als gelovigen tekenen we onszelf graag, zoals ook aan het begin van deze viering, met het kruisteken: ‘In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest’. De ene God is voor ons Vader, Zoon en H. Geest. Het feest van vandaag wordt genoemd zowel het feest van de ‘Drievuldigheid’ ( veelheid dus) maar ook feest van ‘Drie-eenheid’, eenheid dus.  Het hangt samen met ‘hoe God wordt ervaren’.   Op de berg Sinaï (1e lezing) ervaart Mozes de ene God als een op mensen betrokken God, die er is voor zijn mensen. Eerder heeft God zich aan Mozes doen kennen als ‘Jahweh’: Hij die is; die er is voor zijn mensen. en hen in de 10 geboden aanwijzingen geeft voor een op Hem en op elkaar betrokken leven. Uit de geschiedenis van het Godsvolk blijkt dat die ene God aanwezig in alles wat zijn volk overkomt. God spreekt door de stem van de profeten, maar leeft ook in de wijsheid van het menselijk hart. Gods aanwezigheid wordt nóg nadrukkelijker in de menswording van Jezus. Zijn naam betekent ‘God redt’ of ‘God helpt’. Hij wordt ook ‘Emmanuel’ genoemd ‘God met ons’, Messias (gezalfde van God). Hij wordt beleden als ‘Zoon van God’ terwijl Hij zichzelf graag ‘Mensenzoon’ noemt, dus een van ons. In de woorden Mensenzoon-Zoon van God wordt het diepe mysterie aangeduid dat God zich als een Vader over zijn mensen heeft ontfermd. Daarmee hebben we nu al twee namen voor God genoemd: Vader en Zoon.
In het verhaal van de Schepping komt God ter sprake als Geest, als een kracht, die leven brengt. In het begin van het scheppingsverhaal wordt gezegd: ‘De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods Geest’. Daar hebben we dan het derde woord in ons ‘kruisteken’: God als ‘Geest’. Even verder in het scheppingsverhaal wordt verteld, dat God zijn Geest inblaast in de mens en deze tot leven komt. Wij leven van Gods Adem, van Gods Geest in ons binnenste. De Geest, door Jezus beloofd als een zaakwaarnemer, helper en trooster is ook  als een moed gevende kracht aanwezig op Pinksteren, het feest dan we vorige week hebben gevierd. God dus als een geestkracht, die in mensen leeft, die zich ervoor open stellen.  Nu hebben we de namen voor God bij elkaar: Vader, Zoon en Geest, drie-vuldig, en toch de ene God, drie-een.  We zijn waarschijnlijk niet dagelijks bezig met dit geheim van God in ons leven. We hebben, levend op onze aardbol in ons dagelijks leven van alles wat ons bezig houdt: ons (betaald) werk, onze bezigheden, onze relaties, (klein)kinderen, de moderne media, die ons over allerlei zaken informeren, onze hobby’s, maar ook soms onze kwalen en mogelijk ook eenzaamheid. Als christenen delen we het leven, de hoop en het verdriet met velen andere, gelovig en niet gelovig, en zijn daarin één. Maar laten we ook ruimte scheppen en aandacht besteden voor de gelovige kant van ons leven, voor God, Vader, Zoon en Geest, die in ons leeft. Wij horen bij God, en God.  hoort bij ons. Mogen het bewustzijn daarvan toenemen bij ons. Het zal ons bemoedigen, troosten, sterken, hoop geven bij wat ons in het leven overkomt. We zijn niet alleen. De drie-ene God is met ons. Amen

Emeritus pastoor Reijnen.