Preken

zondag 4-11-2018: Allerheiligen 2018

By 5 november 2018 No Comments

De vieringen van Allerheiligen en Allerzielen, in welke vorm dan ook, spreken veel mensen nog altijd aan. Misschien wel omdat die herdenkingen niet alleen gaan over degen die ons zijn voorgegaan maar ook over onszelf. Bij het denken aan degenen die ons zijn voorgegaan spelen onze eigen idealen, onze eigen verlangens en onze eigen herinneringen een grote rol.
Gerelateerde afbeelding‘Alle heiligen’ en ‘alle zielen’ hebben het leven achter de rug waarmee wíj nog bezig zijn. Maar bij onze eerbied voor alle heiligen mogen we niet vergeten, dat ook zíj ‘gewone’ mensen zijn geweest, zoals wij gewone mensen zijn. Ze werden geboren in hun eigen milieu, hadden hun eigen aanleg, hun mogelijkheden en beperkingen; ze werden opgevoed en ontwikkelden zich. Ze hadden hun geluk en verdriet, hun verwachting en hun teleurstelling, hun slagen en tekortschieten. Maar het is hun gelukt om in hún omstandigheden en met hún mogelijkheden waardevolle mensen te zijn; erkend en gewaardeerd door hun medemensen, tot voorbeeld genomen, tot beschermheilige benoemd en te hulp geroepen. Daarom staan er ook een aantal heiligenbeelden en afbeeldingen, hier in de kerk. (Maria en Jozef, Agatha, Sebastiaan, Antonius, Barbara, Theresia en Gerardus en Anna. Het is alsof ze tegen ons zeggen: ‘houdt goede moed, ‘wij hebben het tot stand gebracht. Het is mogelijk om te midden van alles wat op je afkomt in het leven een goed, liefdevol en waardevol mens te zijn, positief van betekenis voor degenen met wie je leeft’.
Afbeeldingsresultaat voor bergredeIn het Evangelie van Allerheiligen, een gedeelte van de Bergrede van Jezus, vinden we een aantal ‘zaligsprekingen’ waaraan heiligen hebben beantwoord. Ze waren arm van geest, hadden geen pretenties en stonden niet op tegen God; ze hadden verdriet om wat er allemaal mis is in onze wereld en hunkerden naar gerechtigheid voor iedereen; ze waren zachtmoedig en barmhartig. Ze waren zuiver in hun bedoelingen en brachten vrede in hun omgeving. In tijden van vervolging hielden ze vol, vooral ook als dat was omwille van hun geloof in Jezus Christus. (Denk aan Asian Bibi in Pakistan, nu door het Hooggerechtshof vrijgesproken tegen de zin van fundamentalistische, fanatieke moslims)

De auteur van het Boek van de Openbaring, het laatste boek in onze Bijbel, ziet een grote mensenmenigte voor Gods hemelse troon. Het zijn degenen, die hun aardse leven hebben doorstaan en volbracht en door hun manier van leven op hun voorhoofd gestempeld zijn met het zegel van de levende God. Ook dat is een manier om uit te drukken, dat het bij alle wederwaardigheden mogelijk is als een mens van God, liefdevol en waardevol te leven en opgenomen te zijn in Gods omgeving. Allerheiligen is een feest bedoeld om ons te bemoedigen op onze levensweg met alles wat we daarop kunnen tegenkomen. Heiligverklaarden zijn mensen, die heilig zijn geworden door de manier waarop ze met hun leven zijn omgegaan, met hun omstandigheden, met hun levensroeping en met de mensen die ze onderweg zijn tegengekomen. De heiligen zeggen tegen ons: wij hebben het gekund, houdt goede moed, met onze en Gods hulp –en die hulp is er als je je er voor open stelt- kunnen jullie het ook. Amen. AR