Skip to main content
Preken

zondag 30 mei 2021 (B): H. Drie-Eenheid.

By 31 mei 2021No Comments

Lezingen: Deuteronomium 4, 32-34.39-40; Romeinen 8, 14-17; Matteüs 28, 16-20.

We maakten vandaag aan het begin van onze viering met extra aandacht het Kruisteken:
IN DE NAAM VAN DE VADER EN DE ZOON EN DE HEILIGE GEEST. AMEN
Het is immers vandaag  het feest van de Heilige Drie-eenheid:

  • God als oorsprong (Vader);
  • God mens geworden in de Zoon Jezus Christus;
  • God als Geest, die in ons leeft, ons bezielt, ons helpt.

Het is een groot en ondoorgrondelijk geheim maar ook een geheim waarvan een grote troost uit kan gaan, omdat het van betekenis is voor ons eigen bestaan. Het is de achtergrond van waaruit wij, gelovigen, leven, fundament van onze hoop.

Hoe wij aan dit geloofsgeheim komen? We komen het tegen in de Evangelielezing van vandaag, waar Jezus in het Evangelie volgens Matteüs aan de leerlingen vraagt om uit te trekken, aan alle volken zijn Goede Tijding (Evangelie) bekend te maken en de leerlingen te dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zo doen we dat ook. Volgende week worden weer twee kinderen in onze kerk gedoopt. In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
De éne God komen we al tegen in de verhalen van zogenoemde Oude Testament. Bijvoorbeeld in het Scheppingsverhaal waarin sprake is van Gods Geest, die orde brengt in de  chaos; maar ook in de verhalen van de aartsvaders, van Mozes en de profeten, in de wijsheid van het oude Israël. God laat zich kennen als een ruimte scheppende God, die ons de aarde toevertrouwt; als bevrijdende God die geen mensenoffers en slavernij wil en zijn mensen begeleidt naar een land van vrijheid, van verbondenheid.

God wordt mens in Jezus Christus. Die noemt zichzelf graag ‘Mensenzoon’ , omdat hij ons menselijk levenslot met ons heeft gedeeld. Hij wordt geduid en ervaren als Zoon van God. Hij is helemaal in zijn leven op zijn hemelse Vader gericht. Zijn menselijke oorsprong in Maria- wordt geduid als ontvangen van de H. Geest. Nogmaals, het is een ondoorgrondelijk geheim, maar er gaat een stroom van warme liefde van uit naar ons, kinderen van God.
Menige viering beginnen we met elkaar te groeten met woorden als: ‘De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met ons allen’. Dat kunnen langzamerhand gewoontewoorden geworden zijn. Maar in wezen is dat een belijdenis waarin we zeggen dat Gods liefde in de menswording van Jezus gratis is. Daar hebben we niets voor hoeven doen. We zeggen in die begroeting ook dat de heilige Geest zorgt voor gemeenschap met God en met elkaar.

Zo leven wij als gelovige mensen met de ene God, Vader, Zoon en Geest. God als de bron van ons bestaan, en als bron van alle liefde, als inspirator en helper in onze tijd van leven. Vanuit dit geloof krijgen vele zaken die ons bezig kunnen houden, soms gevangen kunnen houden, een ander perspectief. Ze worden relatiever. We krijgen ruimte van leven en aandacht voor wat van wezenlijk belang is voor ons bestaan. De kern ervan is of we in ons doen en laten de liefde van God, hebben doorgegeven, vooral aan de minsten van Gods kinderen. God wil voor ons als een Vader en Moeder  zijn, een Broeder en Zuster. Ons gaan in het voetspoor van Jezus brengt ons bij die God, die ons tot zegen is als Vader, Zoon en heilige Geest.
Pastoor A. Reijnen.