Skip to main content
Preken

zondag 28-5: Pinksteren.

By 28 mei 2023No Comments

Pinksteren is een van de belangrijkste feesten van het jaar, maar valt dat feest alleen maar op Pinksterdag?

Het antwoord is nee, want Pinksteren valt op elke dag van het jaar. Pinksteren is immers niet alleen het feest van de nederdaling van de Heilige Geest, maar ook het feest van de eerste verkondiging van Jezus’ Blijde Boodschap, dat God er door de Heilige Geest altijd voor ons is om ons te inspireren als wij contact met hem leggen. De inspiratie, beleving en verkondiging van Jezus’ Blijde Boodschap dat God Liefde is en altijd van ons houdt is de oorsprong van het ontstaan van het Christendom.

Als wij de Heilige Geest aan het werk willen zien, moeten wij bij het begin beginnen. Wij gaan er namelijk van uit dat God onbeperkte Liefde is. In de hele schepping van de wereld vanaf het allereerste begin tot vandaag heeft die energie van Liefde in een onmetelijk lange tijd zich meer en meer kunnen uitdrukken. Die scheppingskracht is in de taal van de Schrijft ‘Gods Heilige Geest’ genoemd. Die Heilige Geest heeft allerlei namen gekregen; geen abstracte namen, maar woorden uit het dagelijkse leven, zoals wind, storm, levensadem, trooster, helper….

Het begint al in de verhalen op de eerste bladzijden van de Schrijft. “God schiep de mens en blies hem levensadem in de neus”, staat er. Diezelfde levensadem trekt een spoor door de geschiedenis heen, legt woorden in de mond van mannen en vrouwen die als profeten spreken namens God. Later wordt ook een onbekende jonge vrouw verrast in haar huis in Nazaret, aan wie gezegd wordt, dat de Heilige Geest over haar zal komen. Zij krijgt een zoon van wie verteld wordt dat hij helemaal vervuld is van Gods Heilige Geest, Zoon van God. Hij doet mensen opstaan en laat hen tot hun recht komen, doet hen ondervinden dat zij erbij horen en dat zij niet uitgesloten worden; en in heel zijn doen en laten, in zijn woorden en daden, brengt de Heilige Geest aan het licht wie God is.

En nu horen wij dit verhaal, dat de verteller laat plaatsvinden op de dag van het Joodse Pinksterfeest. Toen de leerlingen bij elkaar waren, haalden ze herinneringen op aan alles wat ze met Jezus hadden beleefd. En terwijl ze aan elkaar vertelden wat hij gezegd en gedaan had, begon het voorgoed tot hen door te dringen wie Hij was en waar Hij voor stond. Een enorm enthousiasme maakte zich van hen meester. Ze stonden in vuur en vlam. De evangelist getuigt wat een verwonderende ervaring het is, te kunnen geloven dat Jezus leeft en op een heel andere manier met hen is. Nu voelen de leerlingen zich sterk genoeg om naar buiten te treden en een nieuw begin te maken. Deze getuigenis gaat, volgens de evangelist, gepaard met een geluid als van een hevige windvlag en vuur alom.

Tot op de dag van vandaag is dat vuur nog niet gedoofd en is die hevige windvlaag nog niet gaan liggen. Een scheppende en bevrijdende kracht van Godswege is het die ons overeind houdt wanneer we de moed verliezen of die ons steunt wanneer wij ons eenzaam voelen. Pinksteren is geen feest dat maar één dag duurt, maar een feest dat nooit voorbijgaat, want iedere dag blijft de Heilige Geest werkzaam in ons en in de wereld. Wat zou het goed zijn als dat geloof in ons zou groeien: Het geloof dat we er nooit alleen voor staan, dat we altijd op de hulp en de inspiratie van de Heilige Geest kunnen rekenen, zodat we ons echt inzetten om elkaar lief te hebben, om elkaar te dienen, om er te zijn voor God en voor elkaar.

Ik wens jullie allen een Zalig Pinksteren!

Kapelaan Siju.