Skip to main content
Preken

Zondag 28-3-2021: Palmzondag (B) Inleiding.

By 28 maart 2021No Comments

Het schouwspel ‘The Passion’, dat de TV uitzendt op de avond van Witte Donderdag na het journaal,  dit jaar vanuit Roermond, is een happening die de aandacht trekt van miljoenen kijkers. De programma-makers plaatsen de laatste dagen van Jezus’ leven in onze tijd. Het is een happening die velen raakt en ontroert. Van de 4 Evangelisten die het verhaal van Jezus’ lijden vertellen – ieder op hun eigen manier – horen we vandaag de versie van Marcus. Het maakt een groot verschil met welke houding we naar zijn verhaal luisteren. Blijven wij toehoorders op  veilige afstand of proberen we ons in te leven en te ontdekken welke rol wij zouden willen spelen in dit verhaal? Jezus heeft in zijn dagen zijn intocht gehouden in Jerusalem, maar Hij wil ook nu in ons leven binnentreden, niet hoog  op een paard, maar op ooghoogte, zittend op een ezel, het rijdier van de eenvoudige mensen. Hij kijkt ons aan en nodigt ons uit om met Hem mee te gaan. Als we dat proberen in deze week, worden wij getuigen van  zijn intocht in de stad Jerusalem, het verraad door Judas en de gevangenname, het paasmaal, de verloochening en bespotting en tenslotte zijn afschuwelijke kruisdood. Hij komt in heel dat gebeuren naar voren, niet als een koning van pracht en praal, maar als een dienaar. Ondanks zijn goddelijke oorsprong, is Hij een knecht geworden, een man die de kant heeft gekozen van armen en behoeftigen, van  zwakke en gekwetste mensen. Deze dienaar die onschuldig de dood heeft gevonden op het kruis, heeft God verhoogd , zegt Paulus. Hij heeft Hem gemaakt tot Heer van alles en allen. God heeft zijn vernederde leven ‘recht gezet’ in het mysterie van de verrijzenis. Daar willen wij in deze week opnieuw bij stil staan en het ons bewust worden. T huis  steken wij ons palmtakje achter het kruis. Wij hopen opnieuw geïnspireerd te worden om van toeschouwer meer bewust volgeling van Jezus te worden, deelnemers aan zijn opdracht. Jezus was een doorn in het oog van de Joodse overheidspersonen, omdat Hij het heil van mensen belangrijker vindt dan de letter van de Wet en omdat Hij God zijn Vader noemt. Tot 3x  toe heeft Hij zijn leerlingen gezegd wat er met Hem gaat gebeuren,  maar ze begrijpen het niet en maken zelfs ruzie over  de voornaamste plaatsen in zijn komende koninkrijk.  In de Olijfhof vallen ze in slaap en ze slaan op de vlucht, als Hij gevangen wordt genomen. Petrus zweert zelfs dat hij Jezus niet kent, als hij in het nauw komt. Niets menselijks is hen en ons vreemd. Bedrog en verraad,  machtsmisbruik en geweld, eigenbelang en egoïsme: ook in onze wereld zijn ze  aan de orde van de dag. Met de regelmaat van de klok vallen er brieven op onze deurmat, waarin organisaties onze hulp vragen. Om enkele voorbeelden te noemen:  tanks of putten voor scholen en dorpen voor schoon drinkwater, zodat onnodige infectieziektes voorkomen kunnen worden; medicijnen voor vluchtelingen die chronisch ziek zijn zoals diabetis-patiënten of mensen die lijden aan lepra of HIV. De Vastenactie vraagt onze bijdrage om een goede vakopleiding te bieden aan jongeren in ontwikkelingslanden. Noodhulp voor vluchtelingkampen, waar mensen opeengepakt zitten en er gebrek is aan de meest elementaire levensbehoeften. Enz. Zoveel volwassenen en kinderen in wie Jezus lijdt in onze dagen. Moge de H. Geest ons hart openen en de moed geven om te delen in hun nood.