Skip to main content
Preken

Zondag 26-7-2020: 17 A: Wat staat er in ons verlanglijstje op plaats één …. ?

By 26 juli 2020No Comments

Als wij een jubileum gaan vieren of een bijzondere verjaardag wordt ons wel eens gevraagd een verlanglijstje te maken van mogelijke cadeaus.  Als ons  gevraagd zou worden daar één ding uit te kiezen dat onze absolute voorkeur heeft, dan is dat voor de meesten niet eenvoudig. Het gaat dan als regel over materiële zaken. In ons dagelijks leven zijn wij bezig met allerlei activiteiten en vervullen wij allerlei rollen. Als ons gevraagd zou worden: Wat vind je nou van al die bezigheden het belangrijkste? Waar gaat je hart het meest naar uit? Dan is het nog niet eenvoudig om daar antwoord op te geven.
Nou is ons uit het 1e Boek Koningen het verhaal verteld dat koning Salomo  ’s nachts een droom krijgt. God verschijnt hem met de vraag dat hij één zaak mag kiezen en dat Hij die wens zal vervullen. Waar velen dan kiezen voor een lang en gezond leven, rijkdom en macht, vraagt Salomo om wijsheid: wijsheid om zijn volk rechtvaardig te besturen en goed recht te kunnen spreken. God is zo enthousiast over zijn keuze, dat hij ook de andere zaken erbij geeft. Hoe krijgen wij helder wat er in ons leven het belangrijkste is, wat er met stip bovenaan op ons verlanglijstje staat? Dat verandert wel eens. Bv. als je  ouder wordt. Zaken waar je vroeger veel waarde aan hechtte, verdwijnen dan vaak naar de achtergrond.  Ook als je bv. op vakantie bent en echt tot rust komt, ga je soms de betrekkelijkheid van bepaalde zaken/keuzes  duidelijker zien. Of als er bv. dingen gebeuren die je leven op zijn kop zetten: een ziekte, een ongeval, het verlies van je baan of het overlijden van een dierbare. Dan  komen er vragen in ons op als: Ben ik – zoals ik nu leef – wel goed bezig? Is wat ik feitelijk doe ook datgene wat ik echt wil? Zou dat ook de bedoeling zijn die God met mijn leven heeft?   Als je dat verhaal van koning Salomo hoort – een verhaal dat wel 3000 jaar oud is – dan valt het op dat onze verlangens in al die eeuwen nauwelijks veranderd zijn.  Als je mensen vraagt of hoort praten, zijn een lang leven en gezondheid nog steeds de belangrijkste waarden. Ook rijkdom en comfort – waar Salomo niet naar vraagt – ze zijn nog steeds een groot verlangen van velen. Kijk maar  naar de reclames van de grote loterijen. Geld geeft de illusie dat we daarmee greep op ons leven kunnen krijgen. Het geeft een stuk zekerheid in ons aardse bestaan, ook al is dat deels maar eens schijnzekerheid.                  De Evangelies tekenen Jezus als een mens die voortdurend bezig is met de vraag: Wat is er in mijn leven zo belangrijk dat ik er alles voor wil opgeven? Hij  spreekt telkens over ‘Het koninkrijk van God ‘.  En om zijn leerlingen en toehoorders duidelijk te maken wat in zijn leven de hoogste prioriteit heeft, vertelt Hij parabels: o.a. over de koopman die op zoek is naar mooie parels. In een adem vertelt Hij ook de gelijkenis van de schat die verborgen ligt in een akker en door iemand gevonden wordt. Geen onwaarschijnlijk verhaal in Jezus’ dagen. Het gebeurde vaker dat mensen geld dat ze gespaard hadden niet op een bankrekening zetten, maar in de grond stopten om zich tegen diefstal te beschermen. Dan kon het gebeuren dat zij zelf of de erfgenamen niet meer wisten waar het precies lag.
Een pater die gewoon is jaarlijks als opening van het wielerseizoen de fietsen te zegenen van de kerkgangers vertelt dat hij hen bij die gelegenheid ook een kaartje meegeeft met een spreuk uit het Evangelie. Zo was er dit jaar Jezus’ woord: ‘Waar je  schat is, daar zal ook je hart zijn’. Een van de fietsers reageert: ‘Nou dan ben ik snel weer thuis’. Algemeen gelach natuurlijk, maar men voelde ook wel de ernst van deze reactie aan. De schat waarover én die wielrenner en Jezus het hebben bestaat niet uit een overdaad aan materiële goederen. Voor die fietser is dat zijn vrouw en kinderen.                                                                            Met deze parabels stelt Jezus ons voor de vraag: ‘Wat is er nou in jouw leven de schat die met stip bovenaan staat? Wat is de parel waar je alles voor wil opgeven als het moet? Waar draait het in jouw leven om? Wat heeft er de hoogste prioriteit? Waar leef je in feite voor? Ik weet niet of het U opvalt,  maar zelf schrik ik van de radicaliteit waarmee die twee mensen reageren. Als ze dat éne gevonden hebben waar hun hart vol van is, verkopen ze alles wat ze bezitten om die akker en die parel te kunnen kopen. Wat een risico nemen die lui! Het is zo radicaal wat ze doen. Al je troeven zetten op dat  éne. Ze wachten niet tot eerst hun hele lijst van wensen vervuld is, maar maken een duidelijke keuze, met alle risico’s van dien.
Als Jezus ons uitnodigt: ‘Zoek eerst het Rijk van God en zijn gerechtigheid, dan zal al het andere je erbij gegeven worden’,  dan beseffen we dat het erom gaat dat we God en het leven naar zijn geboden bovenaan onze wensenlijst zetten. Dat moet het kompas zijn waarmee de richting van ons doen en laten proberen te bepalen. Dat heeft als consequentie dat we niet egoïstisch onze eigen gang gaan, maar dat wij respectvol en zorgzaam omzien naar onze naasten en naar de schepping die ons is toevertrouwd. IJveren dat  ieder tot zijn recht komt.  Eugen Drewermann, een Duitse priester en psychotherapeut komt voortdurend mensen tegen die in de knoop zitten met zichzelf en zich afvragen: hoe kan ik een gelukkiger mens worden? Geïnspireerd door de parabels van Jezus geeft hij als antwoord: ‘Zorg dat je groeit in vertrouwen en liefde’. Vertrouwen als tegenpool van angst, die mensen vaak proberen te bezweren met geld, kennis en macht. Liefde als tegenpool van het voortdurend bezig zijn met jezelf. Hij spreekt in dit verband uitdrukkelijk van groei, waarbij je de hulp van anderen nodig hebt. Liefde en vertrouwen groeien in feite zoals een parel groeit, heel geleidelijk. Een zandkorrel dringt binnen in een schelp en door die scherpe zandkorrel ontstaat er als het ware een traan, die langzaam uitgroeit tot een kostbare parel. Zo gaat het in het groeiproces dat wij als mensen meemaken. Geen uitzonderlijke dingen ondernemen, geen huzarenstukjes,  maar gewoon leven en werken en ons laten leiden door het kompas van vertrouwen op God en liefde tot de naaste. Vanuit ons verlangen om te zien welke weg we moeten gaan, wat echt belangrijk is in ons leven en welke keuzes we moeten maken, mogen we – net als koning Salomo – bidden om het licht, de kracht en de warmte van de H. Geest.
AMEN.