Skip to main content
Preken

Zondag 25-6-2023: “Ik stuur jullie als schapen tussen de wolven”.

By 26 juni 2023No Comments

Beste mensen,

wij hebben afgelopen zondag in het evangelie gezien hoe Jezus zijn twaalf apostelen koos en hen naar de hele wereld stuurde om de blijde boodschap te verkondigen. Vandaag in het evangelie adviseert Jezus de apostelen dat ze er niet bang voor hoeven te zijn om het geloof te verkondigen. Als wij het evangelie van vandaag beter willen begrijpen moeten wij een paar verzen daarvóór lezen. Daar zegt Jezus tegen zijn apostelen dat de missie een risico voor hun leven zou inhouden.

Voordat Hij hen stuurde, waarschuwde Hij hen:“Ik stuur jullie als schapen tussen de wolven”. De apostelen wisten dus al dat de missie een levensrisico was. Daar waren ze een klein beetje bang voor. Daarom zegt Jezus vandaag tegen hen in het evangelie: “Wees niet bang voor de mensen”. Hij beloofde dat ze in de handen van de Heer in de Hemel zouden zijn  en dat Hij hen altijd zou beschermen en begeleiden in hun missie. Deze woorden van Jezus gaven hun de hoop en moed om de missietaak op zich te nemen. Met de hulp van God hebben ze hun missionaire opdracht ook perfect volbracht. Ze vreesden geen vervolging en marteldood. Ze durfden hun eigen leven te geven voor Jezus en Zijn volk.

Deze geest van de apostelen heeft ook de missionarissen in ons land geïnspireerd. In de vijftigerjaren zijn 10 duizend missionarissen uit ons land  de hele wereld in getrokken om het geloof te verkondigen. Net als de apostelen wisten ze al dat de missie hun leven zou kosten. Want ze zijn allemaal naar  landen gegaan waar veel mensen stierven door gevaarlijke ziektes, pest, honger en natuurrampen. Maar toch hebben ze dat gedaan met grote vreugde.

Denk eens aan de paters en zusters die voor de melaatsen hebben gezorgd en later aan die ziekte zijn overleden. Ze hebben allemaal hun leven gegeven voor Jezus en hun medemensen. Onze missionarissen H. Pater Damiaan en H. Pater Karel zijn nu nog steeds  een groot voorbeeld en inspiratie voor de vele missionarissen van over de hele wereld. Niet alleen toen, maar nu nog steeds willen heel veel priesters, zusters en ook  leken de missie-opdracht van Jezus overnemen en hun leven geven voor Jezus en hun medemensen. Ze offeren heel veel dingen in hun leven op om Jezus naar de mensen te brengen. Ze durfden dit allemaal doen omdat ze geloven dat Jezus altijd met hen zal zijn.

Het is onze taak om hen met onze gebeden te ondersteunen. Wij moeten ook proberen de missie-opdracht over te nemen. Dat is niet alleen de taak van priesters en zusters maar ook van ons allen die gedoopt zijn. Wij moeten in ons geloofsleven een voorbeeld voor anderen zijn. Wij mogen ons geloof niet verbergen maar ervan getuigen. Dat vraagt Jezus vandaag in het evangelie. Maar soms schamen wij ons om dit te doen en zijn bang voor wat de anderen zouden denken. Als wij dat toch willen doen, moeten wij ook in de belofte van Jezus geloven  dat Hij met ons zal zijn om ons te beschermen en te begeleiden. Dan hebben wij voor niemand vrees. Laten wij in deze heilige mis aan God vragen voor zijn genade  om ons geloof aan anderen door kunnen geven en te getuigen. Onze Lieve Heer zal met ons zijn alle dagen. Amen.

Kapelaan Siju.