Skip to main content
Preken

Zondag 24-7-2022: 17e zondag door het jaar c 2022

By 24 juli 2022No Comments

Een kleine boerengemeenschap had een verschrikkelijke droogte meegemaakt. De gewassen stierven op de velden en iedereen maakte zich grote zorgen, want zo verdienden ze hun brood. De pastoor van de plaatselijke kerk riep een speciale gebedsdienst uit voor alle mensen van de stad om zich voor de kerk te verzamelen en enige tijd door te brengen in het gebed dat God wat regen zou sturen. Er kwamen veel mensen. Toen de pastoor zich klaarmaakte om de samenkomst te beginnen, zag hij een jong meisje stil vooraan staan. Haar gezicht straalde en toen zag hij naast haar, open en klaar voor gebruik, een grote kleurrijke paraplu.

Terwijl hij naar de paraplu keek, schaamde hij zich een beetje dat hij er geen had meegenomen, maar hij voelde ook van hoop en vertrouwen. De kinderlijke gedachte van het kleine meisje verwarmde zijn hart toen hij besefte hoeveel geloof ze bezat. Hoewel de stad was samengekomen om te bidden om regen, leek het alsof niemand anders had gedacht dat ze misschien een paraplu moesten meenemen om te voorkomen dat ze nat werden.

In de eerste lezing van vandaag toonde Abraham buitengewone dapperheid. Zonder angst benaderde hij God en kwam hij vrijmoedig tussenbeide namens Lot, zijn neef. Hij stond op de kloof voor de familie van Lot in Sodom en Gomorra. Hierdoor toonde hij aan dat hij een groot bemiddelaar was. Abraham leert ons dat we in gebeden voor anderen mogen bemiddelen. We mogen de kracht van het voorbede niet onderschatten. Er is een gezegde dat luidt: “God regeert de wereld, terwijl het gebed God regeert.” Door onze voorspraak kan God de rechtvaardigen redden, de zieken genezen en mensen bevrijden die in alle soorten van gevaar verkeren. Het maakt niet uit hoe ver ze van ons verwijderd zijn, want de afstand is geen barrière voor God om naar ons te luisteren of namens ons te handelen.

Het evangelie van vandaag is een expliciete oproep om te bidden. De wijze leerling smeekte Christus nederig: “Heer, leer ons bidden.” Hij is als de man die zegt: “Geef me geen vis! Leer me liever vissen.” Vandaag heeft Christus gebeden en ons ook geleerd hoe te bidden.

Onze God gaat nooit slapen. Hij weet wanneer, waar en hoe te reageren. Daarom mogen we de gewoonte om voor elkaar te bidden en voorbede te doen niet opgeven, omdat gebed het hart van God ontsluit. Het doorbreekt barrières en haalt de kracht van God naar beneden. Jezus zelf begon zijn bediening met gebed en eindigde met gebed. Als we in gebed bewaren, zullen we graag getuigen: “Op de dag dat ik riep, antwoordde U mij, o Heer!”

Kapelaan Siju