Preken

Zondag 21 april 2019 : PASEN…..

By 22 april 2019 No Comments

Nederland viert verschillende dingen vandaag. Het viert samen met 1 miljoen buitenlanders een paar vrije dagen. Wielerliefhebbers vierden gisteren met 15.000 fietsers in Zuid Limburg de Amstel Goldrace en vandaag de race voor professionals, mannen en vrouwen. En christenen vieren vandaag ook nog Pasen. Als het goed is zijn we op dit grootste van de christelijke feestdagen voorbereid in Veertigdagentijd en Goede Week. Gelovigen en ongelovigen zijn onder de indruk geraakt op de avond van de Witte Donderdag door het Passie-evenement op de TV. Maar de ingetogen stemming van wijding die vroeger van Pasen, het grootste christelijke feest, uitging is er niet meer. Als christenen moeten we leren, dat we het leven delen met mensen van andere culturen en opvattingen met een de daarbij horende heel andere stemming op deze dag en heel andere motieven waarmee ze deze paasdagen doorbrengen. Dat is de realiteit van nu. Die daagt ons uit om ons te bezinnen op de betekenis voor ons leven van wat we als christenen geloven.

Al 2000 jaar wordt ons de paasboodschap voorgehouden.  En dat zal ook zo blijven in welk geestesklimaat we ook verkeren. Alleen door de tijden heen veranderen er accenten in de Goede Tijding (Evangelie) aanwezig,  die de mensen op dat moment aanspreken.

Maria van Magdalena, vergezeld door andere vrouwen komt bij het graf waarin na de gebeurtenissen van de voorgaande dagen (laatste avondmaal, verraad in de Hof van Olijven, gevangenneming, verloochening, vlucht van de leerlingen,  marteling en dood aan een kruis) Jezus ie begraven. De vrouwen willen zijn lichaam conserveren, maar vinden het niet. Ze melden het voorval aan Simon Petrus, die samen met Johannes op inspectie gaat. Dan voltrekt zich in die twee leerlingen een geloofsproces van bekijken  van het lege graf en zich langzaam herinneren waarnaar al in de H. Schrift naar was verwezen, dat Jezus uit de doden moest opstaan. En komen tot geloof.  Het klinkt ons, moderne mensen, wellicht mysterieus in de oren. We zijn zo gewend aan feiten, aan zien en dan pas geloven. Het is ook zo totaal afwijkend van wat we waarnemen bij de dood van iemand. Wij ervaren dat als een definitief heengaan.

Wim Weren een bijbelwetenschapper uit Tilburg is op zoek gegaan en heeft een boek geschreven dat heet ‘De dood en dan….?’ Hij toont vanuit de wereld van schilder- en beeldhouwkunst en vanuit de wereld van literatuur en theater aan, dat aan de onderstroom van menselijk verlangen en bewustzijn de idee, wellicht ook een verlangen leeft van voortleven.  Het Paasverhaal van de opstanding van Jezus beantwoordt daaraan terwijl het evengoed een groot mysterie blijft dat in zijn diepte en omvattendheid niet te begrijpen is. We hebben er geen greep op terwijl we zo graag de dingen in de greep willen hebben. Het wordt ons verkondigd door de vrouwen die het graf bezochten op de eerste Paasdag.  Meer kan ik er niet van zeggen.

Maar in vertrouwen en aansluitend op een onderstroming in onze menselijke ziel, biedt de boodschap van Pasen een heel groot houvast in het leven tijdens de periode dat we op deze aardbodem rondwandelen; een vertrouwen ook in de mogelijkheid van het overwinnen van kwaad en zonde de mogelijkheid van goedheid en liefde.  Zie de manier van leven van Jezus, die wij, christenen, toch proberen na te volgen. Een vertrouwen in onze bestemming bij God met de verrezen Jezus. Gelovend in het mysterie van Pasen, geloven we ook dat het met ons goedkomt. Dat is de inhoud van onze wens aan elkaar: ‘Zalig Pasen’.