Preken

zondag 20 januari 2019: doe maar wat Hij u zeggen zal.

By 21 januari 2019 No Comments

Lezingen: Jesaja 62, 1-5; 1 Korintiërs 12, 4-11; Johannes 2, 1-12.

Er is soms meer aan de hand dan dat je op het eerste gezicht hoort, ziet of denkt. Een voorbeeld. Het protest van de zogenoemde ‘gele hesjes’ leek op het eerste gezicht tegen de prijsverhogingen het Frankrijk, geleid door president Macron. Intussen is het protest verschillende keren uit de hand gelopen en hebben raddraaiers er zich meester van gemaakt. Maar er zat bij de echte hesjesdragers nog een diepere achtergrond: het gevoel niet gezien te worden, over het hoofd gezien te worden, niet in tel te zijn. De welvaart nam toe, maar kwam de lagere inkomensgroepen niet ten goede. Er zat dus nog iets anders achter datgene wat op het eerste gezicht aan de oppervlakte kwam.

Zo is het vaker. Achter iemands verhaal of informatie gaat nog een wereld van gevoelens en ervaringen schuil. Dat is in de verhalen uit de heilige Schrift vaak niet anders. Zo ook vandaag in het wonderverhaal op de bruiloft van Kana. Op het eerste gezicht gaat het over de verlegenheid van een pas getrouwd stel op een bruiloft, dat gebrek aan wijn heeft. Jezus voorziet het stel vanuit de kracht van God die in Hem leeft, waarvoor niets onmogelijk is, van de beste wijn die men zich kon voorstellen. Groot wonder van Jezus. Maar in het verhaal staat ook nog het korte gesprek van Jezus met zijn moeder en –op het eerste gezicht- de afwijzing van haar voorstel. Het lijkt of Hij wil zeggen: Mam, waar bemoei je je mee. ‘Mijn uur is nog niet gekomen’. Daar voelt menige gelovige zich wat ongemakkelijk bij. Van Jezus verwacht je niet dat hij zo met zijn toch heilige,  God en hem toegewijde moeder omgaat. Er steekt dan ook iets anders achter. Sinds de komst ven Jezus gelden er nieuwe accenten in  de verhoudingen van mensen onderling. Het gaat om een familie van mensen, die naar de aanwijzingen van Jezus in  God geloven. De natuurlijke verhoudingen tussen ouders en kinderen zijn er uiteraard, en daartoe behoort, dat kinderen langzaam maar zeker opgroeien en door de ouders opgevoed worden tot zelfstandigheid. Ze gaan het huis uit richten hun eigen leven in, verwerven een eigen positie in de maatschappij. Niet langer zijn het de ouders die het leven van hun kinderen bepalen zoals in de kinderjaren. Dat is één. Bij Jezus was dat ook zo. Hij nam zelfstandig zijn  beslissingen. Maar vervolgens is er in  het Evangelie ook een zekere betrekkelijkheid van de natuurlijke verhoudingen. Elders in het Evangelie blijkt, dat het optreden van Jezus verschillende reacties kan oproepen. In de gezinnen kunnen er vóór- en tegenstanders van Hem zijn. Degenen, die in Jezus geloven en Hem willen volgen vormen a.h.w. ‘een nieuwe familie van in Hem gelovige mensen’. De profeet Jesaja droomde er al van (zie 1e Lezing). De opmerking van Jezus aan het adres van zijn moeder slaat nu juist daarop. Gezien haar loflied toen de engel haar kwam vertellen dat ze de moeder van Jezus zou worden; gezien haar gedrag verder tot onder het kruis van Jezus, hoorde Maria volop tot die nieuwe familie van gelovigen. Daarom kan ze ook zeggen tegen de opperschenker en zijn personeel: ‘doe maar wat Hij u zeggen zal’. Het komt wel goed.
Onze christengemeenschap behoort tot die ‘familie van God’, die in Jezus gelooft en zijn best doet Hem te volgen. Als we in gezinsverband of dorpsverband gezamenlijk  geloven geeft dan een verbreding aan onze onderlinge verhoudingen. We hoeven dan niet alleen naar elkaar te kijken wie en wat ons bevalt en wie en wat niet, maar kunnen ons samen ook oriënteren op het model van mens-zijn dat Jezus voorstaat. Daarin staan centraal: de liefde, die zich geeft aan God en aan de medemens. Volgens sommige m.n. psychotherapeuten is het wegvallen van het samen geloven de oorzaak van veel onenigheid, scheiding, op zichzelf leven en eenzaamheid. Het godsdienstige geloven blijkt zijn maatschappelijke waarde te hebben. Zou de afwezigheid, het gemis, daarvan misschien de verborgen achtergrond kunnen zijn van veel onrust in de ziel van mensen?  AR.