Skip to main content
Preken

Zondag 2-8-2020: 18e zondag door het jaar A 2020

By 2 augustus 2020No Comments

Lezingen: Jesaja 55,1-3a; Romeinen 8. 35.37-39; Matteüs 14, 13-21.

Thema: Gods genadevolle liefde en zorg zijn gratis, zoals (gelukkig) ook die van veel mensen..

Reclame is belangrijk tegenwoordig. Hoe belangrijk blijkt uit het bedreigde bestaan van programma’s op radio o en Tv-zenders, minder reclame in kranten en internet in deze door corona beheerste tijd. Het reclameaanbod loopt terug en daarmee de inkomsten uit reclame. Er dreigt ontslag voor personeel.  Reclame maakt onderdeel uit van ons leven, probeert ons leven te beïnvloeden. Als we iets via internet willen weten moeten we zogenoemde ‘cookies’ goedkeuren waardoor  onze gangen gevolgd kunnen worden. Men registreert daardoor onze interesses en kan reclame op onze persoon richten. Er moet geld verdiend worden, ook als de reclame ons zegt ,dat we bij aankoop van een pak wasmiddel een tweede gratis erbij krijgen. Wat betekent dat ‘gratis’? Het reclame-aanbod probeert ons tot koop te verleiden.

Over echt ‘gratis’ gesproken. Er is, gelukkig, veel gratis in het leven. Echte vriendschap is gratis en is niet in geld uit te drukken. Menigeen, die een baan heeft investeert daarin meer dan met een salaris kan worden uitgedrukt. Vrijdagavond was daarvoor erkenning bij de topman van de KLM toen hij het ontslag van 5000 mensen moest aankondigen. Veel mensen hebben hart en ziel in het bedrijf geïnvesteerd. Maar ook is dat het geval bij mensen in de zorg, zeker tijdens de eerste fase van de corona-uitbraak. Ze werkten vaak tot uitputting toe, om patiënten bij te staan. Het heeft te maken met geraakt worden door het lot van de medemens en dat in  zorg mee willen dragen. Leerkrachten in de scholen; het niet aflatend engagement van ouders voor in gezinnen, van partners voor elkaar, het leven met en voor elkaar, het engagement is gratis Het is levensinvestering die zin geeft aan het leven. Zo zijn er veel voorbeelden. De goedheid, de vriendelijkheid van medemensen, hun tegemoetkoming, hun vergeving van onze tekortkomingen is gratis. Het is een zaak van het hart, van mentaliteit, van hoe men opgegroeid is en de inspiratie die men daarbij heeft ondervonden, niet in het minst in ons christelijk geloof.

Gratis is ook de zorg van God voor ons. Onze ordestichter, Alfons van Liguori – vandaag in Wittem gevierd- noemt twee uitingen van Gods gratis liefde: de schepping en de menswording van Jezus Christus. Zo zijn ons de aarde met al wat daarop is en ons leven ons gegeven, gratis. God is als een koopman die zijn waren aanprijst, die ons leven ondersteunen als voedsel en drank.   Het gaat dan niet alleen om het materiële brood en de materiële drank, maar ook om het geestelijk voedsel dat we zo nodig hebben. ‘Luistert naar Mij’ zegt, God door de profeet Jeremia, ‘en je zult leven’. Als we echt naar iemand ;luisteren trekken we ons diens  woorden aan.

Ook de maaltijd in het evangelie van Matteüs is gratis. Ondanks dat Jezus, na geïnformeerd te zijn over de moord op Johannes de Doper, de behoefte heeft om alleen te zijn, komt een grote menige achter hem aan. Hij wordt erdoor geraakt en krijgt diep medelijden; hij doet aan ziekenzorg en geeft mensen ook te eten, gratis. Nergens staat, dat hij daarvoor betaald werd. Hij zette zich in, omdat Hij zich daartoe geroepen voelde. De grote menigte die aan de maaltijd deelneemt is een teken dat niemand is uitgesloten. Het wonder is, dat na Jezus zegenbede over de gaven, allen te eten kregen waar men deelde met elkaar. Men hield nog over. Eerder, tijdens de woestijntocht naar het beloofde land, had God zijn volk ook al van voedsel en drank voorzien. Maar Hij gaf ook aanwijzingen voor de levensweg. Zo komen wij als volk van God op zondag bij elkaar krijgen daar in menselijke taal Gods aanwijzingen te horen, maar ontvangen we voedsel, herinnering aan het Laatste Avondmaal. Dat alles is van Godswege gratis en teken van zijn liefde voor mensen. Dat besef moge ons helpen ons gedrag in dankbaarheid op Gods aanwijzingen af te stemmen. Amen.