Skip to main content
Preken

Zondag 2-2-2020: Opdracht van de Heer 2020 Maria Lichtmis.

By 3 februari 2020No Comments

Lezingen: ( Maleachi  3,1-4; Hebreeën 2, 14-18;) Lucas 2, 22-40

Vandaag vieren we in de parochies van ons samenwerkingsverband ‘Morgenster’ de Opdracht van de Heer in de tempel van  Jeruzalem, ook Maria Lichtmis genoemd. De verbinding van wat eigenlijk een ‘Jezusfeest’ is met Maria kan hieruit verklaard worden , dat Maria haar kind te tempel binnendroeg . Vroeger, toen het leven minder vol was en minder snel verliep, betekende deze dag, eigenlijk gevierd op 2 februari, het einde van de Kersttijd.

Jezus werd vanaf zijn geboorte opgenomen in de Joodse traditie, in de riten en gebruiken van de Joodse godsdienst. Het betekende dat het eerste kind, een jongetje, na de geboorte aan God opgedragen moest worden. Het betekende dat Joodse ouders er zich bewust van moesten zijn dat een kind niet zomaar het eigendom van de ouders is, maar van God gekregen.

Als Maria en Jozef met Jezus in de tempel van Jeruzalem zijn, om het kind aan God aan te bieden, gebeurt er iets bijzonders. De betekenis van Jezus voor de mensheid maar ook zijn lotgevallen worden aangegeven in de woorden van met name de bejaarde Simeon, die met de bejaarde Hanna op dat moment in de tempel was. Ook wordt aangeduid wat dit voor Maria gaat betekenen.  Er mag vreugde zijn om Jezus’ geboorte en om zijn bevrijdende betekenis , maar Maria zal meemaken dat haar kind zijn tijdgenoten voor een beslissing zal plaatsen. Ze zullen hem ofwel verwerpen en weigeren in hem te geloven en zo ten val komen; ofwel ze zullen hem aanvaarden en tot geloof komen en zo komen tot de vrijheid van de kinderen Gods, m.a.w. ‘opstaan’. De gelovige Simeon bidt God dat hij mag heengaan nu hij het heil heeft gezien waarnaar hij altijd heeft verlangd. En ook de gelovige Hanna zag in Jezus een kind, dat bevrijding brengt.

Belangrijk is, dat Simeon ziet, dat de betekenis van Jezus verder reikt dan Israël. Hij is van bevrijdende betekenis voor alle volken, en dat strekt Israël tot eer, want Jezus is voortgekomen uit dat volk, dat zichzelf  ziet als het volk van God, maar zich niet altijd zo gedraagt.

Wellicht ziet u parallellen in de betekenis van Jezus als licht voor de wereld vroeger en nu, maar ook is er verwerping en aanvaarding  van hem  in de tijd van toen en in die van nu. Voor ons is Jezus, terwijl al in het winterseizoen al het licht der dagen toeneemt, Jezus hét Licht dat onze gang door het leven verlicht.

AR