Skip to main content
Preken

Zondag 16-10-2022 (29 C) Bidden houdt God wakker en ons bij de les.

By 15 oktober 2022No Comments

Onze tijd kenmerkt zich door een sterke behoefte aan afwisseling, spanning en sensatie. Wij willen actie en houden van tempo. Wat vandaag iet kan, moet morgen gebeuren. Als dingen te traag gaan, zeggen we makkelijk: ‘Laat maar zitten. Ik zoek wel iets anders!.’ We leiden vaak een ongeduldig leven en zijn er aan gewend om snel onze zin te krijgen. U begrijpt: Dat heeft zijn weerslag op ons bidden. Als we niet snel resultaat zien, hoeft God niet meer of zeggen we: ‘Wat heb je aan zo’n God?’ De Bijbelteksten van vandaag sporen ons aan niet te snel de moed op te geven. Ze zeggen: ‘Loop nou niet meteen weg, als je je zin niet krijgt of als het je niet bevalt. Het is ook een kans om je te verdiepen en dichter bij de Bron  te komen. Je kunt wel roepen dat God niet bestaat, maar dat wil nog niet zeggen dat Hij niet zou weten dat jij bestaat en niet in de gaten heeft dat jij een beroep op Hem doet! Het gaat er bij bidden om vol te houden. Als jij de handdoek in de ring gooit, dat betekent dat je de moed hebt verloren; dat je je neerlegt bij de feiten en geen hoop meer hebt. Als het naar onze zin te lang duurt voor wij verhoring vinden, geven we makkelijk de moed op. Er kunnen in ons hart veel vragen opkomen naar het waarom. Die krijgen een soort antwoord in de laatste zin uit het Evangelie. Jezus vraagt daar: ‘Zal de Mensenzoon als Hij komt nog geloof op aarde vinden?’  Het kan gebeuren dat wij Gods antwoord niet horen, omdat wij weglopen als we onze zin niet krijgen.  Wie volhoudt met bidden, behoudt zijn vertrouwen. Als we samen bidden, kunnen we teleurstellingen beter opvangen, leugens buiten de deur houden en blijven we gevoelig voor het leed dat mensen moeten verduren. Op ons eentje kunnen we de ellende soms niet aanzien en haken we af. Als we gezamenlijk bidden, houden we de woorden van de Schrift levend, woorden die al eeuwen lang mensen inspiratie hebben gegeven. Volhouden met bidden laat zien dat we geloven dat we gehoord zullen worden en dat gerechtigheid zal winnen.

Mozes hield het in zijn eentje niet vol. Zijn biddend geheven armen moesten ondersteund worden. Anders zouden zijn volksgenoten de strijd verliezen. Als we echter samen blijven bidden, heeft oorlogstaal geen vat op ons en raken we niet van streek door de verhalen van complot- en doemdenkers. Door te bidden laten we zien dat we geloven dat God niet slaapt, maar blijft waken over zijn volk. Hij bewaart ons voor onheil en houdt ons leven in stand.                Een collega vertelt van een telefoontje waarin een vertwijfelde man vraagt: ‘Helpt bidden? Ik merk er niets van’. Kardinaal Danneels heeft eens geschreven:   ‘Echt gebed maakt de wereld meer leefbaar. In het gebed gaat het eerst om het kijken naar God,  luisteren naar Hem en niet naar onze eigen behoeften en verlangens. Het gaat vooreerst om God te loven en te danken en niet meteen voor onszelf te vragen. Het gaat erom God te dienen en niet om Hem voor ons karretje te spannen. Echt bidden verlegt het centrum van je zelf naar het centrum dat God is. God die liefde is en ons alle liefde en geluk van de wereld gunt’. De man die opbelde wilde antwoord hebben op zijn vraag en op zijn tijd. Hij had de neiging God naar zijn hand te zetten en dat lukt nooit. Wat wel lukt is God eerlijk blijven vragen en de aanhouder wint bij Hem altijd. Maar er speelt meer:  nl. het aanhoudende gebed vormt óns om! Het is een proces waarin we als bidders anders leren omgaan met vreugde en verdriet.  Bij verdriet slaan de twijfels toe. Mozes kan volhouden met de hulp van Aäron en Chur. Zo moeten wij blijven bidden en geduld hebben, omdat hulp niet komt op het tijdstip dat wij dat willen, maar op de tijd van God. Vertrouwen op God, soms tegen beter weten in, lukt beter als wij het samen doen. Jezus vertelt deze gelijkenis om zijn leerlingen aan te sporen het bidden niet op te geven, zegt Lucas. Hoe moeten we ons dat voorstellen ’altijd bidden’? Ds. Nico ter Linden geeft het volgende antwoord: ‘Op de 1e plaats is bidden iets dat je kunt doen met gesloten ogen en gevouwen handen, in de kerk of thuis. Maar evenzeer is het iets voor op de fiets, in de keuken of als je wandelt. Bidden is zo breed als het leven zelf. Het kent veel vormen en vele inhouden: zoals God danken, bij Hem  klagen. Hem aanbidden of  tot Hem je smeekbede richten, bidden om wijsheid en overgave. Enz. Belangrijk is ons te realiseren dat Gods hulp niet komt op de tijd dat wij het graag willen, maar op Gods tijd. De mysticus Meister Eckhart zegt: ‘Bidden is God in alles verwachten. Dat betekent: allerlei eigen – en speciale verwachtingen uit handen geven en de sprong wagen van het vertrouwen: nl. dat in alles wat je overkomt God te vinden zal zijn. Je wordt dan een God-zoekende en God-vindende mens in alle dingen. Als we bidden, plaatsen we ons a.h.w. in Gods licht om te zien wat Hij van ons verlangt. Wij vragen dan niet langer dat God doet wat wij willen, maar dat Hij ons de moed geeft en leert doen wat Hij wil. Zo bidden is niet: God proberen tot andere gedachten te brengen. Al we oprecht bidden, veranderen we zelf. Op den duur groeit in ons het vertrouwen dat wij door Hem gedragen worden, dat wij niet uit zijn hand zullen vallen en dat Hij bij ons blijft in alles wat ons overkomt. ‘Heer, leer ons zo te bidden!’  AMEN .

Emeritus pastor Franssen.