Preken

zondag 15 september 2019: Jubileum 100 jaar Zwart-Wit.

By 16 september 2019 No Comments

OVERWEGING MENEER PASTOOR REIJNEN.

Tijdens de oorlog wilden we als kinderen ook graag een balletje trappen, maar dat was er niet. We propten papier  bijeen tot een bal en omwikkelden die met het elastiek van een nog bruikbaar gedeelte van de binnenband van een fiets. Op die manier konden we toch een balletje trappen, ook als we op klompen liepen bij gebrek aan schoenen. Ik wil maar zeggen, dat het verschil met nu we in vrijheid kunnen leven hel erg groot is. Naast vele andere voor het leven  belangrijke terreinen heeft ook het beoefenen van  sport heeft dank zij de vrijheid en toestand van vrede waarin we kunnen leven een positieve ontwikkeling laten zien. Het is derhalve heel erg de moeite waard om stil te staan bij onze 75 jaar geleden verworven vrijheid en er onze bevrijders voor dankbaar te blijven. Zij gaven hun leven veelal op jonge leeftijd hun leven voor onze vrijheid.  Maar we weten ook, dat vrijheid en vrede geen vanzelfsprekende zaken zijn op onze wereld en dat veel mensen in angst en onvrijheid leven t.g.v. geweld en oorlogshandelingen.  Mensen zijn in staat tot de grootste opofferingen, tot het geven van hun leven toe; en tot de diepste uitingen van haat en geweld ten koste van anderen. Vrede en vrijheid zijn onder ons kwetsbaar. Er is daarom inspanning vereist om in onszelf en in onze samenleving continu te werken aan een mentaliteit van vrijheid en vrede en ons daarnaar ook te gedragen.

De sport kan ons daarbij als voorbeeld dienen. In de sport mag je elkaars rivalen zijn, mag je verlangen de beste te zijn, maar dat is wel aan spelregels gebonden. Maar daarvoor is  waakzaamheid en inspanning nodig. Elf slapende spelers, niet bij de les, op een voetbalveld; elf spelers niet bereid zich in te spannen en samen naar een goed resultaat te streven, lopen bijna zeker tegen een nederlaag aan. Om een goed resultaat te bereiken is het vaak nodig om ook tevoren zich op de wedstrijd voor te bereiden, te zorgen voor de eigen fitheid, naar de training te gaan, niet tot halverwege de nacht uitbundig te feesten. Een echte sporter leeft attent en waakzaam, gedraagt zich zo, dat hij de overwinning, de prijs behalen kan. Het beoefenen van sport kan een leerschool betekenen voor het leven. In de manier waarop men sport leert men zichzelf kennen, maar ook hoe hij/zij zich verhoudt t.o.v. het team en de tegenstander. En zelfkennis is belangrijk voor heel het leven dat men leidt.

Om als een goede mens te leven met zichzelf en anderen, in liefde en gerechtigheid –en daar gaat het in het leven toch om- dienen we waakzaam en attent te leven, goed om te gaan met wat ons overkomt, met wat ons gegeven is aan mogelijkheden; goed om te gaan met onszelf, onze medemens, onze vrijheid en vrede. Miljoenen, veelal jonge mensen hebben hun leven tijdens oorlog en bevrijding voor ons gegeven.

Attent en waakzaam leven, dat wordt ook aangegeven in de lezing van het Evangelie. Zoals de mensen in dát verhaal hebben we allemaal een opdracht te vervullen in het leven, ieder naar eigen mogelijkheden en maat. We moeten ervoor zorgen dat we  de boel op orde hebben als God eigenaar van zijn bezit ons rekenschap vraagt van hoe wij hebben geleefd. Of dat was in gerechtigheid, in respect en liefde voor elkaar en zelfs voor onze tegenstanders. Laat het beoefenen van sport een leerschool inhouden voor het leven.