Skip to main content
Preken

Zondag 14-3-2021: (4 VA B) Verlangen Jezus dieper te leren kennen…

By 14 maart 2021No Comments

Johannes  vertelt ons over een merkwaardige ontmoeting. In het Evangelie van deze dag vallen we midden in een gesprek dat Jezus voert met een zekere Nicodemus. Hij is een Farizeeër en is bovendien lid van het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad. Hij neemt zijn geloof serieus. Waarschijnlijk heeft hij net als zijn collega’s moeite met de vrijmoedige manier waarop Jezus omgaat met de voorschriften en tradities van het Joodse geloof. Anderzijds is hij ook diep onder de indruk van de wonderbare tekens die Jezus verricht. Hij zet zich niet angstvallig tegen Jezus af, maar wil Hem nader leren kennen. Voor hem is duidelijk: geen mens kan zulke tekens verrichten, als God niet met hem is. Om  niet gezien te worden, komt hij ’s nachts naar Jezus toe. Jezus begrijpt het verlangen van Nicodemus en zegt tegen hem: ‘Als U Mij beter wilt leren kennen, moet er iets veranderen in U. U moet opnieuw geboren worden’.  Nicodemus snapt niet wat Hij bedoelt, maar Jezus legt hem uit dat het niet gaat om een natuurlijke hergeboorte, maar dat hij met andere ogen naar de werkelijkheid moet kijken. Als hij wil zien waar het in het Rijk van God om draait, dan moet hij niet blijven staren door de smalle koker van de Joodse regels en voorschriften. Dan sta je nl. de H. Geest in de weg die waait en werkt waar Hij wil. Jezus legt uit: God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn Zoon heeft gestuurd om te redden wie vastzitten in duisternis. Die Zoon is niet naar de wereld gekomen om haar te oordelen, maar om haar licht te brengen. Jezus legt uit: ‘Wie de waarheid dóet, zoekt niet de duisternis maar gaat naar het licht. Waarheid moet in praktijk gebracht worden. Door zijn optreden heeft Jezus dat laten zien. Daarom was Hij niet streng en star, maar begaan met mensen, met hun wel en hun wee. Wetten en regels bewegen niet en houden geen rekening met innerlijk verdriet en onvermogen. Wij mensen kunnen bewegen. Het gebeurt dat wij iemand op grond van een eerste indruk beoordelen als een aansteller of een stug persoon, totdat we horen wat die mens heeft meegemaakt, hoe diep zijn angst zit en hoe hij zich ondanks de pijnlijke dingen die hij heeft meegemaakt staande houdt. Zo  zijn wij in staat om mee te bewegen met het lot van mensen. Dat is iets anders dan gedogen. Gedogen is door de vingers zien, een andere kant op kijken. Meebewegen met de ander doe je door te luisteren en proberen te verstaan. Dat wij dat kunnen is een geschenk van God, zegt Paulus. God is rijk aan barmhartigheid, beweegt met ons mee. God gedoogt niet, maar houdt van ons en wil ons redden. Wij worden nergens opgeroepen om streng te zijn, maar de waarheid recht te doen en ons hart te laten raken. Als wij er niet op uit zijn te oordelen, maar elkaar willen redden, dan wordt het leven lichter. Jezus zegt: Als we ons openstellen worden wij in al ons doen en laten ‘bijgelicht’ door Gods Geest. We worden geen beter mens door elkaar de maat te nemen of de ander met strengheid terecht te wijzen, maar als we met elkaar meeleven en ons laten raken door zijn/haar verhalen van lief en leed.  Zó barmhartig is God, zegt Jezus. En wij worden uitgenodigd in diezelfde Geest met elkaar om te gaan. Dan komt de waarheid aan het licht.

Na vele jaren van bidden en mediteren en het delen van lief en leed met zijn christengemeente, komt de evangelist Johannes tot de conclusie: ‘Zozeer heeft God de wereld lief, dat Hij zijn Zoon heeft gegeven, opdat al wie naar Hem opkijkt en zich op Hem oriënteert, niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit, niet alleen straks, maar nu reeds.’. Als wij opkijken naar Jezus’ kruis, realiseren we ons vaak niet dat aan het hout Iemand hangt die op een uiterst pijnlijke en afschuwelijke manier ter dood is gebracht. Een Man die niet kon verdragen dat medemensen slachtoffer werden van een systeem dat de Wet stelde boven het geluk van mensen en dat sommigen onrein verklaarde en buiten de gemeenschap sloot. Een systeem waarin machthebbers zich lieten gelden ten koste van de kwetsbaren. Zijn consequent opkomen voor de rechten van weerlozen, armen, zieken en zondaars heeft Jezus met zijn leven moeten betalen. Als wij onze aandacht blijven richten op Hem, de Gekruisigde, werkt dat ook genezend en reddend voor ons. Hij lijdt nog steeds in talloze medemensen die uitzien naar bevrijding. Dat is de boodschap die Johannes ons doorgeeft in Jezus’ Naam. Wij worden uitgenodigd om zijn licht over ons leven te laten schijnen. Hij laat ons een nieuwe horizon zien. Bidden wij dat Gods liefde en bevrijding ook zichtbaar mag worden in ons doen en laten. AMEN.