Preken

Zondag 13-5-2018. 7e zondag van Pasen. Bidden om teamgeest.

By 13 mei 2018 No Comments

Gerelateerde afbeeldingIn deze tijd van het jaar zijn er allerlei competities. Veel sportploegen bereiden zich voor op de finale. Denk bv. aan de Champions League in Kiev. Zo’n wedstrijd wordt vaak door duizenden voetbalfans bezocht. Ieder die wel eens een belangrijke wedstrijd heeft gezien, weet hoe belangrijk het is dat een spelersteam compleet is. Als één speler uitvalt, bv. door een rode kaart of omdat er niet meer gewisseld mag worden, dan verzwakt dit het team. Om succesvol te zijn heb je alle spelers nodig. Geldt dat ook niet voor de apostelen? De groep volgelingen van Jezus vormt een team dat samen optrekt om hun doel te verwezenlijken: nl. het verkondigen van Jezus’ Blijde Boodschap. Uit het Evangelie weten we dat hun team niet meer compleet is. Na zijn verraad maakt Judas niet langer deel uit van de groep. De 1e lezing uit Handelingen vertelt ons hoe hij vervangen wordt. Na gebed en loting wordt uit 2 kandidaten Mattias gekozen om de groep van de apostelen te completeren. Nu is het team op oude sterkte en kan het werk beginnen. Maar met het compleet maken van de groep zijn de leerlingen er nog niet. Ze missen nl. hun coach. Jezus die enkele jaren met hen is opgetrokken, hen onderrichtte en de weg wees, heeft hen definitief verlaten. Met het feest van ’s Heren Hemelvaart hebben we hier bij stil gestaan en ons herinnerd hoe Hij zich bij zijn hemelse Vader heeft gevoegd. Nu moeten de leerlingen alleen verder. Zij hebben hun geliefde Jezus los moeten laten. Ze zijn hun raadsman, steun en toeverlaat kwijt. Mensen die een geliefde hebben veloren, weten hoe dat voelt. Van de ene op de andere dag is daar die lege plek naast je. Je kunt niet meer even samen overleggen bij die alledaagse dingen waar je tegenaan loopt. En ook zijn er al die eerste keren dat je iets alleen moet doen of ergens alleen naar toe gaat. De prijs voor de liefde betalen we met de pijn van verlies, met de rouw om het afscheid. Toch realiseren we ons ook, dat we de liefde die er was, voor geen goud hadden willen missen. Oprechte liefde is alle offers waard. Als christenen geloven wij dat Jezus het grootst denkbare offer heeft gebracht, uit liefde voor ons. Om God bekend te maken en een gezicht te geven in deze wereld heeft Hij al zijn liefde, heel zijn wijsheid en zelfs zijn leven gegeven. En daarmee heeft zijn leerlingen toen en nu, alles in handen gelegd om zonder zijn fysieke nabijheid Gods naam uit te dragen in de wereld. De verhalen van het Nieuwe Testament getuigen dat Jezus ook na zijn opstanding uit de dood dichtbij zijn leerlingen blijft om hen voor te bereiden op de tijd dat Hij er niet meer zal zijn. We kennen deze tijd als de periode tussen Pasen en Hemelvaart. Maar ook als Jezus deze aarde verlaat, draagt Hij zijn leerlingen. Hij doet dat door voor hen te bidden. Hij vraagt zijn hemelse Vader om over hen te waken en hen te beschermen voor het kwade.Gerelateerde afbeelding Hij bidt tot Hem dat ze één mogen zijn, want alleen als ze eendrachtig samenwerken, kunnen zij slagen in hun missie om het Evangelie te verkondigen. Je kunt het vergelijken met een voetbalcoach die zijn spelers aanmoedigt om samen te werken, om één team te vormen. Want alleen dan kun je succesvol zijn. Dat geldt niet alleen voor teamsporters. Dat geldt ook voor de apostelen en voor ons. Samen zijn we sterk. We moeten ons echter afvragen, hoe vaak we werkelijk bereid zijn om samen op te trekken en een eenheid te vormen? Hoe vaak voelen wij niet de drang om ons te laten gelden en ons te onderscheiden van de anderen? Het is nl. niet makkelijk om jezelf weg te cijferen en dienstbaar te zijn aan het geheel. We zijn o zo bang dat we niet gezien worden en dat er met onze wensen onvoldoende rekening wordt gehouden. Toch verlangen we naar eenheid, eenheid met elkaar en met God. Precies daarvoor bidt Jezus. Hij bidt dat wij één worden met Hem, opdat wij één zijn met de Vader. Helaas moeten we vaststellen dat die eenheid op tal van plaatsen ver te zoeken is: spanningen tussen grootmachten, landen en bevolkingsgroepen; oorlogstaal, bombardementen, vergeldingsacties en schendingen van de mensenrechten, wantrouwe n, sancties. Ook op lokaal nivo viert verdeeldheid hoogtij en zelfs binnen onze R. K. Kerk. Het is om bang en moedeloos van te worden. Bemoedigend is echter te horen dat Jezus voor zijn leerlingen bidt. Zijn gebed overbrugt de eeuwen en draagt ook ons tot op de dag van vandaag. Zijn liefde spoort ons aan elkaar lief te hebben als broeders en zusters. Als wij respectvol en zorgzaam omzien naar elkaar, wordt Gods liefde werkelijkheid in ons. Laten wij ons aansluiten bij Jezus’ gebed, zodat zijn vreugde en vrede ook werkelijkheid mag worden onder ons. Bidden wij dat de H. Geest ons mag verlichten, verwarmen en vernieuwen. AMEN.