Skip to main content
Preken

Zaterdag 25-12-2021: KERSTMIS  AMBASSADEUR VOOR VREDE EN RECHT

By 25 december 2021No Comments

Het is niemand ontgaan dat Max Verstappen wereldkampioen is geworden bij de autoraces van Formule 1. Wat zien we dan gebeuren? Onmiddellijk duikt de reclame op deze jongeman die zo’n bijzondere prestaties heeft geleverd. Allerlei instanties die iets aan te bieden hebben, proberen gebruik maken van zijn populariteit. Immers dat verkoopt makkelijker en is een hefboom voor succes. We zien het ook gebeuren bij andere figuren die grote bekendheid hebben gekregen en populariteit genieten. Ze worden vaak benaderd ambassadeur te worden voor een of ander goed doel.

Nu vieren we vandaag de verjaardag van een Kind dat bij talloos velen grote populariteit heeft gekregen. Zijn geboorte is niet totaal onverwacht gekomen. Wie een beetje thuis is in de Bijbel weet dat profeten eeuwenlang die geboorte hebben voorzegd. Er zou een Verlosser geboren worden in het geslacht van David. Iemand die bevrijding zou brengen van wat mensen bang maakt en bedrukt.  Als een echo heeft die belofte eeuwenlang geklonken onder het volk van Israël. Dat volk geloofde in een God, de Schepper van hemel en aarde, terwijl  omringende volken een veelheid van goden vereerden. Veel Joden – inclusief de apostelen van Jezus – hebben daarbij lang gedacht aan een soort legeraanvoerder, iemand die met geweld verlossing zou brengen, bv. het land bevrijden van  de Romeinse bezetter. Maar ze hebben hun verwachtingen moeten corrigeren. In het verhaal van Jezus’ geboorte komen we geen soldaten tegen. We horen wel van herders die de wacht houden bij hun schapen. En van een engel die hen verschijnt en het goede Nieuws brengt dat er een Verlosser is geboren in Bethlehem. Ze vinden een Kind dat in een kribbe ligt. Voorts wordt verteld van een koor van engelen dat God prijst en zingt dat God vrede wil voor alle mensen, omdat ze Hem dierbaar zijn.  Jezus’ ouders blijken gewone mensen: Jozef een timmerman en Maria, een eenvoudig meisje uit Nazareth dat hoogzwanger is. Als hun Kind eenmaal geboren en volwassen geworden naar buiten treedt, blijkt Hij geen aanstichter van gewelddadig verzet, maar Iemand die Gods bedoelingen duidelijk maakt met woorden en daden. Hij schenkt bijzondere aandacht aan wie kwetsbaar zijn, zoals zieken en mensen die niet in tel zijn. Hij verricht wonderen van goedheid en neemt mensen niet de maat met de Joodse Wet in de hand. Hij laat hen voelen dat God van hen houdt en hun fouten vergeeft. Daardoor komt Hij in conflict met de religieuze leiders van Israël en dat wordt Hem noodlottig.
In  vrijwel ieder huis hangt of staat er wel een kruisbeeld. We zijn aan die afbeelding zozeer gewend, dat we ons zelden afvragen hoe het zover heeft kunnen komen?  Wat heeft die Jezus misdaan dat Hij ter dood is veroordeeld en als een misdadiger is gekruisigd? Dat kruis is voor ons als volgelingen, als christenen een herkenningsteken geworden. In een wereld op zoek naar figuren die velen aantrekken en weten te boeien, is Hij tot in onze dagen van harte bereid Ambassadeur te zijn. Om enkele voorbeelden te noemen: voor mensen die ijveren voor voedsel, medicijnen en vrijheid voor iedereen, dus niet alleen voor mensen die het betalen kunnen. Hij wil ambassadeur zijn van actiegroepen die voor vluchtelingen een veilige toekomst proberen te scheppen. Ambassadeur van acties die zorg hebben om onze aarde en haar milieuproblemen aanpakken.

Hij staat ook aan de kant van mensen die ijveren voor gelijke rechten, kansen en lonen voor vrouwen en mannen. Van harte zal Hij acties ondersteunen die discriminatie tegengaan. Hij zet grote vraagtekens bij de bewapeningswedloop en het besteden van gigantische sommen geld aan materialen en systemen om vijanden af te schrikken, terwijl er nog zoveel mensen lijden onder honger, ziektes en ellende.  Hij zal zijn naam en populariteit graag lenen aan activiteiten die begrip, eerbied en respect bevorderen voor andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Want zaken als vrede en solidariteit, verdraagzaamheid en zorg voor wie kwetsbaar zijn, staan bij Jezus hoog in het vaandel.

 

 

Als wij mensen uitnodigen voor een feest of een andere bijeenkomst en we verwachten veel gasten die de plek niet kennen, dan steken wij een extra lamp aan of plaatsen bij de ingang een opvallende vlag. Dat is ook  de vlag, het vaandel, het herkenningsteken als wij op zoek zijn naar Jezus’ kribbe. We zijn allen van harte uitgenodigd! Laten we voor elkaar bidden dat we de moed en de kracht vinden om naar Hem op zoek te gaan en ons achter zijn vaandel te scharen. ZALIG KERSTFEEST !