Preken

woensdag 6 maart: Aswoensdag

By 17 maart 2019 No Comments

Anderen weldoen en mensen in nood helpen om zelf gezien te worden: ‘Je hebt je loon als ontvangen’, zegt Jezus. ‘Ook bidden doe je niet om geprezen te worden, maar je  zoekt de stilte om je in alle eenvoud voor God te plaatsen. Als je vast is dat prima, maar doe het niet om op te vallen’, anders heb je je loon al gehad. M.a.w. geen uiterlijk vertoon; zoek niet je zelf, maar de bedoeling die God heeft met jouw leven. Ieder van ons heeft in zijn leven wel zaken waaraan je in meerdere of mindere mate te sterk gehecht of verslaafd bent. Dat voelt niet goed. Daar zijn we niet gelukkig mee. Niet alleen omdat het de gezondheid schaadt, maar ons ook geen echte vrede en voldoening geeft. Als we bv. in de ban zijn van het oplossen van puzzels of sudoko’s of het kijken naar crimi’s of andere TV- pro-gramma’s die niets om het lijf hebben, dan hebben we daar achteraf spijt van. We hebben het gevoel dat we onze tijd of ons geld beter hadden kunnen besteden. Ook roken en alcohol kunnen zorgen voor een kater. Zo heeft ieder van ons wel zaken die ons aantrekken en prikkelen, maar die ons achteraf geen echte voldoening geven.

Bij het begin van deze 40-dagentijd laten wij ons tekenen met as om ons eraan te herinneren dat wij  kwetsbare en sterfelijke mensen zijn, genomen – zoals het Boek van de Schepping zegt – uit het stof van de aarde.  In zijn Vastenbrief nodigt de bisschop uit om stil te staan bij de bede die de priester bidt of zingt in de 2e prefatie voor de 40-dagentijd: ‘Laat ons het vergankelijke zo gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het eeuwige’. Dat is geen overbodige bede, want allerlei vergankelijke zaken spelen in ons leven een belangrijke, zelfs vaak overheersende rol. Reclame + industrie stimuleren ons in die richting. Ijveren voor duurzaamheid is voor velen eerder een wensdroom dan een realiteit. Luisteren naar wat ons hart ons ingeeft, zet ons niet altijd in de goede richting. Want het verlangen naar vergankelijke zaken is vaak sterk en kan zo in belangrijke mate de richting bepalen en de keuzes die wij maken. Dat is niet altijd wat God van ons verlangt.  In onze beste momenten beseffen we dat ons aardse  leven niet eeuwig duurt en dat onze uiteindelijke bestemming niet hier op aarde ligt. Jezus maakt ons duidelijk dat wij door God geschapen zijn om eeuwig te leven, over de grenzen van de dood heen. Dat wij geroepen worden om te delen in het nieuwe leven, waarin Jezus ons in zijn verrijzenis is voorgegaan. Laten wij bidden dat deze Vastentijd ons helpt zo met het vergankelijke om te gaan dat ons hart gericht blijft op het eeuwige.  AMEN.