Preken

Woensdag 14 februari 2018: Aswoensdag.

By 14 februari 2018 No Comments

OP ZOEK NAAR VERNIEUWING VAN ONS LEVEN.
Het is goed vanavond hier samen te zijn. Bij velen leven er onuitgesproken verlangens. Ieder heeft in zijn leven dingen waar hij geen vrede mee vindt, zaken die hij graag wil veranderen. Afbeeldingsresultaat voor aswoensdagDe 40-dagentijd – nodigt ons opnieuw uit daar werk van te maken. Als we bewuster willen leven, hebben we ook meer rust nodig. Dat lukt niet, als we van de ene in de andere activiteit rollen. Het gebruik van Facebook, Twitter en andere sociale media beperkt zich tegenwoordig niet tot jonge mensen. Wie niet van zich laat horen, wordt over het hoofd gezien. Het is het heel menselijk dat we gezien en gewaardeerd willen worden. Daar is niets mis mee, maar de valkuil waarin we terecht kunnen komen is, dat we dingen gaan doen om in beeld te komen en op te vallen, liefst met ‘interessante en goede dingen’. Jezus waarschuwt daarvoor. Hij zegt: ‘Beoefen het goede dat je doet niet om gezien te worden’. En: ‘Als je bidt, doe dat niet demonstratief, zodat iedereen het ziet’. Hij verzet zich tegen het doen van ‘goede werken’ en bidden als middel om te ‘scoren’. Dan ben je nl. niet bezig met het welzijn van de naaste en wat Jezus noemt ‘het koninkrijk van God’, maar met je eigen belangen. Dat is niet eerlijk, maar schijnheilig!
De profeet Joël roept ons op tot boete en vasten. Wij vragen misschien wat we ons daarbij moeten voorstellen. Boeten is een woord dat stamt uit de visserij. Vissers boeten hun netten. Ze maken de gaten in kapot getrokken delen dicht en maken hun net weer klaar voor de vangst. Je kunt dit beeld van het herstellen van de netten ook toepassen op onze menselijke relaties en de verhouding met God. Boeten is dan het herstellen van onze relaties: het op de juiste manier omgaan met elkaar en met God. U begrijpt: je moet dan wel de ‘gaten’ die er ontstaan zijn, de mankementen onder ogen durven zien. Het gaat de profeet Joël er natuurlijk niet om dat mensen hun kleren scheuren – zoals in zijn dagen gebeurde als teken van spijt/rouw – maar dat wij ons hart laten raken door God. Joel nodigt uit om God onze binnenkant te laten zien, met alle zwakheden, fouten en beperkingen, maar ook met onze goede wil en onze kracht. Door naar onze binnenkant te kijken en naar de vragen en verlangens die daar leven, krijgen we meer zicht op waar het in ons leven écht om gaat. Joël nodigt ons uit te kijken naar onze relatie met God. En Jezus voegt er de vraag aan toe: ‘Hoe is het gesteld met je inzet voor het ‘Koninkrijk van God’, de wereld die God voor ogen staat en waar ieder mens recht wordt gedaan?
We weten allen dat bidden en ons hart naar God keren een intiem gebeuren is waar je niet mee te koop loopt. Tegelijk is het jammer als we onze pogingen daartoe en ervaringen daarmee niet met elkaar kunnen delen. In gesprek met medegelovigen en m.n. jonge ouders en bruidsparen blijkt bidden een moeilijk thema. Is het niet jammer als we alleen bidden, als we helemaal klem zitten en geen uitweg meer zien? Er zijn immers dagelijks redenen om ‘Dank U wel’ te zeggen en Gods’ hulp te vragen, vooral bij die zaken waar we geen vrede mee hebben en die we graag zouden willen veranderen. Niet alleen als we in de kerk samenkomen, maar ook in onze gezinnen merken we dat we elkaar kunnen steunen bij het bidden. Hoe willen we onze kinderen leren bidden, als we dat zelf niet regelmatig samen doen, aan tafel of op andere geschikte momenten?Gerelateerde afbeelding Is de 40-daagse voorbereiding op Pasen niet een geschikte tijd om daar werk van te maken? Vandaag en in de komende weken worden we opgeroepen om te vasten. Regelmatig worden we geconfronteerd met armen en mensen in nood. Via de Vastenactie wordt ons offer voor hen gevraagd; maar het zal ook onszelf deugd doen, als we letten op ons eigen consumptie – en koopgedrag. Als we kijken of onze leefstijl en de zaken die wij eten en drinken onze gezondheid wel ten goede komen? Mogelijk valt er daarin wat te veranderen. Maar we kunnen vasten ook breder zien. Dagelijks worden wij blootgesteld aan tal van indrukken en prikkels. De vraag is: of ons dat wel deugd doet? Worden we daar gelukkiger en meer mens van? Als we iedere avond vullen met TV kijken, blijft er veel minder tijd over om te luisteren en te praten met elkaar. Sommigen zijn a.h.w. de gevangene van internet, hun smartphone of krant. Moeten we perse voor iedere klus onze auto gebruiken, terwijl wandelen en fietsen onze gezondheid ten goede komt. En zo zijn er nog veel zaken waar we misschien niet bij stil staan. Als we bewust willen leven, moeten we keuzes maken in wat we lezen en hoe wij onze tijd besteden. Wij hebben immers onze grenzen. En bij vasten gaat het erom dat wij onze grenzen durven zien en in acht nemen. Natuurlijk wordt onze inzet gevraagd bij de taken en opgaven waarvoor het leven ons stelt, maar er wordt van niemand het onmogelijke gevraagd. Wij mogen bidden en vertrouwen op de hulp van Gods Geest die ons leidt bij al ons denken en doen. Als we straks een askruisje ontvangen, horen we de uitnodiging: ‘Bekeert U en gelooft in de Blijde Boodschap’. Jezus wijst ons met zijn woord en voorbeeld een weg om los te komen van wat ons vervreemdt van onszelf. Hij geeft ons kracht ons leven te vernieuwen in zijn Geest. AMEN.