beschouwingen

WAAR GROEIEN WE NAARTOE? WIE DIENT ZICH AAN?

By 26 februari 2019 No Comments

WAAR GROEIEN WE NAARTOE?
Veel mensen, die deelnemen aan het arbeidsproces zijn belast, vaak te zwaar belast. Er wordt veel van hen geëist. Het arbeidstempo is vaak hoog, de druk om te presteren is hoog, de drukte op de wegen heen en terug naar de arbeidsplaats  vraagt grote oplettendheid en dus energie. Men komt vermoeid thuis en is blij ’s avonds geen verplichtingen meer te hebben.  Is dat vol te houden? Hoeveel mensen houden dat vol? Overheersen werk,
Economie, streven naar toenemende welvaart niet teveel het leven? En, Is die situatie wel gezond? De Vlaamse psychiater Dirk de Wachter heeft een boek geschreven ‘Borderline times’. We worden hoe langer hoe meer gedwongen op de grens van ons kunnen te leven, met gevaar dat we omkiepen. Moeten we niet bewust(er) gaan kiezen voor wat goed voor ons is? Dan maar wat minder gaan verdienen, maar wel grotere aandacht voor de verschillende facetten van het leven: onze innerlijke rust, het er (werkelijk) zijn voor elkaar, het ‘samen leven’ in onze dorpen, de betrokkenheid op de elementen van belang voor de leefbaarheid, bv. het verenigingsleven?  Lopen we niet het gevaar in de toekomst te wonen in ‘dode’ dorpen, waarin ieder voor zichzelf leeft, men ‘geen tijd’ heeft om elkaars deelgenoot te zijn en de eenzaamheid toe- en het welzijn afneemt?  Waar groeien we naartoe?

WIE DIENT ZICH AAN?
Het is 25 februari. In de pastorie vergadert het Missiecomité van cluster ‘Morgenster’, het samenwerkingsverband van de parochies Eys, Nijswiller en Wahlwiller. We zitten met een twaalftal mensen rond de tafel, drie mannen en de overige deelnemers vrouwen, de zestig soms allang gepasseerd. Maar allemaal gevoed door een gelovige inspiratie bekommerd om de nood in veel ontwikkelingslanden. Ze zijn allemaal vrijwilliger en steken veel tijd in kledingactie, vastenactie, week ter ondersteuning van werkers in de ontwikkelingslanden.  De voorzitter is wegens tijdgebrek gestopt, baan en gezin eisen zijn energie op. De penningmeester wil na vele jaren van voortreffelijke zorg zijn geldbuidel-met- geld- voor- mensen-in armoede overgeven aan een jonger iemand. Zijn leeftijd speelt hem parten. Wie dient zich aan om de voorzitter en penningmeester op te volgen?  Iemand merkt op ‘je vindt geen jongeren; de missiegedachte raakt hen niet’. We vinden het spijtig, maar willen niet pessimistisch zijn. Hopelijk worden zij echt geraakt door andere vormen van bekommernis om mensen in armoede en mensen met weinig of geen kansen in het leven. De vraag is toch: WIE DIENT ZICH AAN? We missen niet alleen de jeugd, maar ook de inbreng van de generatie tussen de 40 en de 70. Niet alleen het Missiecomité, maar ook het verenigingsleven in onze dorpen heeft hetzelfde probleem. Er is gebrek aan mensen, die zich niet voor een enkele klus, maar voor langere tijd willen verbinden om bestuurlijk werkzaam te zijn. Misschien moeten we ons collectief gaan bezinnen op: WAAR GROEIEN WE NAAR TOE? Intussen hoopt het Missiecomité dat er zich nieuwe leden aanmelden onder wie er bereid zijn ook een functie in het bestuur te aanvaarden. Meldt U tijdens kantooruren van het secretariaat aan in de pastorie: maandagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur of donderdagmorgen tussen 14.00 en 16.00 u. Telefoon (043  451 1243). Via e-mail kan ook: h.agatha.eys@hetnet.nl. Voor Nijswiller kunt u ook terecht bij mevr. L. Jongkamp Ireneweg 10 (043 451 2382). Voor Wahlwiller kunt u zich ook wenden tot dhr. W. Hendrks Eindersraat 9  451 2241. A. Reijnen, pastoor