Skip to main content
Nieuws

Ton Reijnen 20 jaar pastoor in Eys, Wahlwiller en Nijswiller.

By 24 november 2020No Comments

Het is alweer 20 jaar geleden dat we op zondag 10 december 2000 pater Redemptorist Ton Reijnen  het herdersschopje van de parochies Eys, Wahlwiller en Nijswiller overhandigden. Het zou voor een periode van 5 jaar zijn en dan zou er eens verder gekeken worden. Inmiddels zijn dit al 20 jaar geworden en onze pastoor heeft te kennen gegeven nog door te gaan;  tenminste zolang zijn gezondheid het toelaat en zolang hij kan steunen op de vele vrijwilligers; niet te vergeten pastor Franssen die hem ook veel werk uit handen neemt.

Het was  in 2000 voor onze pastoor  geen gemakkelijke opgave want  op 67 jarige leeftijd  ben  je ineens herder van maar liefst 3  parochies, die totaal verschillend zijn,  met elk hun eigen verenigingen, gebruiken, bewoners, wekelijkse missen, begrafenissen, huwelijken of andere plichtplegingen, waarvoor je steeds “paraat” moet zijn en de nodige  voorbereidingen moet doen. En wat te denken van de talloze kerkbestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en feestavonden van de diverse verenigingen.

Naast de gebruikelijke taken als pastoor heeft onze pastoor zich ten doel gesteld de 3 parochies voor te bereiden op een toekomst, waarin wegens priestergebrek de rol van de leken almaar groter wordt. Middels een  beleidsplan op het gebied van  viering, verkondiging, dienstbaarheid en gemeenschapsopbouw heeft hij voor ons een soort spoorboekje opgesteld als basis voor een goed functionerende geloofsgemeenschap, welke op haar beurt de basis vormt voor een waardiger  leven in onze dorpen. Om dit te realiseren  heeft hij  het  netwerk van vrijwilligers in en rond de kerk verder uitgebreid, zoals  de pastoraatsgroep, het liturgisch beraad,  de lectorengroep , de rouwverwerkingsgroep, het  zorgoverleg , etc, etc.

Zijn drijfveer en levensmotto  als pater redemptorist en pastoor is daarbij steeds geweest : “ Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van Hem Uw dienaren zijn.”  Bij de uitvoering van zijn pastorale werk wordt hij dan ook geleid door het Evangelie van de Heer en het wel en wee van zijn parochianen.

Pastoor Reijnen maakt zich daarbij wel ongerust over de toekomst. Hij vraagt zich af of de mensen nog wel vertrouwd zijn met de goede tijding van het Evangelie in onze geseculariseerde wereld. Daarnaast baart hem de steeds minder wordende betrokkenheid zorgen; niet alleen binnen de geloofsgemeenschappen, maar ook tussen de mensen onderling en verenigingen.

Het bisdom Roermond is momenteel bezig met de definitieve uitwerking van de blauwdruk, waarbij parochies samengevoegd gaan worden in grotere eenheden
( federaties)  met als doel pastoraal als ook economisch gereed te zijn voor de toekomst. Voor de 9 parochies van de gemeente Gulpen-Wittem zal er dan uiteindelijk een overkoepelend bestuur komen dat de afzonderlijke parochieraden in elk dorp aanstuurt.

Pastoor Reijnen heeft aangegeven voorlopig door te gaan als herder van zijn  parochies totdat de nieuwe federatie gevormd is ( naar verwachting eind 2021), en dan plaats te maken voor een opvolger, waarbij hij dan wel graag ondersteunende diensten wil blijven uitvoeren.

Met zijn 87 jaren in goede gezondheid zegt Ton Reijnen steeds weer:
“het is mij gegeven dit werk gedaan te hebben en nog te mogen doen –es God bleef-“

Groot is dan ook de dank aan pastoor Reijnen voor al het goede dat hij gedurende deze 20 jaar heeft gedaan voor de parochiegemeenschappen Eys, Nijswiller en Wahlwiller. Wij feliciteren hem met dit toch wel unieke jubileum en wensen hem nog vele gezonde en voorspoedige jaren.

De kerkbesturen van Eys, Nijswiller en Wahlwiller