Skip to main content
Nieuws

Extra Nieuwsbrief Cluster Morgenster n.a.v. Coronacrisis!

By 2 april 2020No Comments

DAG PAROCHIANEN van cluster Morgenster

19.03.2020

MAATREGELEN   
Ook als we gelovig zijn ondergaan we de menselijke lotgevallen. Daarom zijn vrees, hoop, angst en twijfel maar ook levenskracht, onderlinge rivaliteit en solidariteit ons eigen. In perioden van kwetsbaarheid en zorg komt vaak het beste in mensen naar boven: meer aandacht voor- en rekening houden met elkaar. Zo dienen we ook de maatregelen te verstaan die kerkelijke overheden aanreiken om solidair te zijn met de door het coronavirus bedreigde mensheid.  Het gaat momenteel om het zo min mogelijk aangaan van sociale contacten.
Wij hebben ons geconformeerd aan de recente maatregelen van de Nederlandse bisschoppen  (www.rkkerk.nl) met daaruit voortvloeiend de onderstaande besluiten:

=> Tot 13 april, dus inclusief 2e Paasdag zijn er geheel géén vieringen; ook niet  op
Palmzondag, tijdens de Goede Week en Pasen.
=> Op Palmzondag kan men in alle drie onze kerken gewijde palm komen afhalen
tussen 10.30 en 12.00 u.
=> De klokken zullen zoals gewoonlijk zwijgen vanaf Witte Donderdag, het tijdstip waarop
normaal de viering van de herinnering van het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn
leerlingen  gehouden wordt, tot 19.00 uur bij de Paaswake waarop de verrijzenis van
Jezus herdacht wordt. Ook op eerste Paasdag zullen de klokken op de gebruikelijke
tijdstippen in de parochies feestelijk worden geluid.
=> De Kruisentocht door onze drie parochies op Goede Vrijdag zal niet doorgaan.
=> Doopsels en uitvaarten kunnen maar in kleine kring gevierd worden.
=> De basisschool Klavertje Vier van Eys is,  op basis van de maatregel van de regering van
zondag 15 maart, dicht. Dat betekent dat de voorbereidingen op 1e Communie en
Vormsel tot voorlopig de genoemde datum van 31 maart zijn afgelast; ook dus de
Palmpasen/presentatieviering  van de 1e Communicantjes van Eys.
=> Het parochiekantoor is de komende weken gesloten voor bezoekers. U kunt wel
telefonisch / per email contact opnemen:  043-4511243  /  h.agatha.eys@hetnet.nl

ONDERSTEUNING VAN HET GELOOFSLEVEN IN ONZE GEMEENSCHAPPEN.

=> Wil men op de zondagen toch een viering ‘proeven’ dan kan men de TV-uitzending  van
de Eucharistieviering volgen op NPO 2 om 10.00 uur
Ook vanuit het klooster van Wittem wordt op zondagen om 11.00 uur een viering
uitgezonden via de website van het klooster: www.kloosterwittem.nl/live
=> Onze kerkbesturen stellen op zondagmorgen van 10.30 – 12.00 onze kerken open voor
degenen, die er willen komen bidden en/of een kaars op steken.
Om 12.00 uur zal met degenen die in de kerk zijn de ‘Engel des Heren’ worden gebeden
en de klok worden geluid. Gebed en instructies daarvoor zullen in de kerk aanwezig zijn.
=>  De Nederlandse bisschoppen hebben een gebed gepubliceerd dat hierbeneden volgt.

GEBED

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen.
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen, die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd  zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus, onze Heer. Amen

EN VERDER….

=> Kijk ook op de parochiële websites. Daar kunt u vanaf zondag een overweging vinden van
de kant va de dienstdoende  pastor.
=> Op de website vindt u voor de dinsdag en de vrijdag van de betreffende week in de
Veertigdagentijd teksten ter bezinning, aangeboden door parochianen.
=>  Zijn er nieuwe ontwikkelingen dan verneemt u ervan.

EEN ANDERE KANT van de coronacrisis

Het lijkt erop, dat nu we niet meer kúnnen wat we lang dagelijks hebben ge’móeten:
* er meer ruimte gekomen is om  aandacht te hebben voor elkaar en op elkaar te letten.
* we meer besef hebben gekregen van onze kwetsbaarheid, de bezinning groeiende is voor
de omstandigheden waarin wij bestaan en op de betrekkelijkheid van onze autonomie.
We zijn momenteel niet de mensen die alles in handen hebben, maar zoeken naar
mogelijkheden van overleven bij hetgeen ons overkomt.
* het belang wordt ingezien van goede betrekkingen en hulpvaardigheid.
Er is onbaatzuchtige  inzet van mensen die spontaan zich het lot van anderen aantrekken
en hulp bieden.
* mensen in de zorg worden ‘gezien’ en gewaardeerd om wat ze doen, om hun
onbaatzuchtige bekommernis voor de zieke medemens.
* er is ruimte voor vriendelijkheid, bezinning en gebed.

Dat alles biedt hoop, al zijn er ook criminelen die uit de hulpbehoevendheid van mensen hun slag proberen te slaan. De beweging van medemenselijkheid is groter. Daar mogen we ook als geloofsgemeenschap,  bij alle bezorgdheid en wellicht angst, bij alle droefheid om slachtoffers van het virus, dankbaar om zijn.

We wensen u gezondheid en alle goeds.
Namens de kerkbesturen van cluster Morgenster en pastor Franssen
A. Reijnen, pastoor.