Nieuws

Opbrengst receptie 60-jarig priesterfeest meneer pastoor Reijnen.

By 15 november 2018 No Comments

Het resultaat van de actie voor 2 goede doelen b.g.v. mijn 60-jarig priesterfeest in september j.l. heeft me overdonderd. De som die allen samen hebben opgebracht bedraagt: 9.575, 52, bijna tienduizend euro dus. Dat mag zonder overdrijving formidabel genoemd worden. De ene helft van het bedrag gaat naar de vorming/opleiding van ‘kindmoeders’ in de Congo, die vaak aan de kost moeten zien te komen voor zichzelf en hun kind(eren); de andere helft gaat naar een project van mijn klasgenoot in Brazilië, dat zich bezig houdt met afkicken en vorming van verslaafde jongeren. Het eerste project wordt ondernomen vanuit de Congolese Redemptoristen en ondersteund door de Vlaamse Redemptoristen en hun Clemensactie. (U weet dat mijn heilige medebroeder Clemens Maria Hofbauer (gest. 1820) patroon is in ‘hopeloze zaken’. Welnu, ik vermoed dat hij tegenwoordig aardig wat te doen heeft). Het geld is inmiddels overgemaakt. Wat zullen de mensen, die onder genoemde projecten vallen, blij zijn. Men heeft mij verzekerd dat iedere euro goed terecht komt. Namens allen aan wie het geld ten goede komt mag ik allen die hebben bijgedragen hartelijk danken voor hun steun. Het heeft ook mijzelf goed gedaan en gesteund in mijn werk, waarvan ik hoop dat het u ten goede mag komen. Het Evangelie is nog altijd een heel eigen wegwijzer op onze weg naar menswording. Nogmaals heel, heel hartelijk dank.

A. Reijnen C.Ss.R. pastoor