Skip to main content
beschouwingen

NOVEENGEBED VOOR DE GENEZING VAN BISSCHOP HARRIE SMEETS.

By 10 juli 2021No Comments

De Vicaris Generaal mgr. R. Maessen en de proost (voorzitter van het Kathedraal Kapittel, mgr. H. Schnackers  hebben ons gevraagd vandaag, 10 juni, een noveen te starten voor de genezing van onze ernstig zieke bisschop ,gr. Harrie Smeets

Het volgende gebed dient daartoe:

GEBED

Heer, onze God, die ons liefhebt  en ons vraagt elkaar nabij te zijn,
wij bidden U voor onze bisschop mgr. Harrie Smeets.

Wij hebben de aansporing voor ogen
in de Brief van de H. Jacobus, onderdeel van de H. Schrift:

‘Is iemand onder u ziek,
laat hij de (oudsten)priesters van de gemeente roepen;
Zij moeten een gebed over hem uitspreken
en hem met olie zalven in de Naam van de Heer.
En het gelovige gebed zal de zieke redden
en de Heer zal hem oprichten,
En als hij zonden heeft begaan zal het hem worden vergeven’

Onze bisschop heeft aan deze aansporing gevolg gegeven
en in uw Naam de ziekenzalving ontvangen.

Bekommer U nu, Heer, om uw dienaar,
heb medelijden met hem en bescherm hem.
Wij vragen U om genezing naar lichaam en geest.
Sterk hem en ons allen in geloof,
Dat U uiteindelijk alles ten goede richt
en dat wij niet kunnen vallen uit uw hand.

Dat alles vragen we U op voorspraak van OLV Sterre der Zee,
van de H. Jozef en van de heilige Henricus, naar wie onze bisschop is genoemd
van Sint Christoffel, patroon van onze bisschopskerk door Christus, onze Heer,
die met U en de Geest leeft in eeuwigheid.   Amen.

Onze Vader,
Wees gegroet,
Eer aan de Vader enz…….

Men kan het gebed vergezeld doen gaan van het ontsteken van een kaars.