beschouwingen

Mijnheer pastoor brengt onder uw aandacht:

By 17 maart 2019 No Comments

WAT TE VERSTAAN ONDER ‘GELOVEN’?

In het dagblad Trouw stond vrijdag 22 februari een interview met Edwin Jonker, die dit jaar de Jezus-rol vervult in THE PASSION.  Jonker beschouwt zichzelf niet als gelovig. Ik citeer: ‘Nog steeds ben ik ongelovig. Ik ben tegen de kerk, het instituut, de doctrine. Maar naarmate ik ouder word –ik ben nu 42- mis ik spiritualiteit wel. Ik zie mensen zoeken naar een bepaald houvast en zie het nut in van geloven in iets’. Ik denk dat menigeen zich herkent in bovenstaand citaat. Het instituut ‘kerk’ ligt onder vuur. De misbruikschandalen hebben daar zeer aan bijgedragen. In de katholieke kerk is onder leiding van Paus Franciscus volop bezinning op de kerntaak van de kerk, de vormgeving daarvan en de criteria waaraan leidinggevenden moeten voldoen. De kerk is er om de zending van Jezus Christus, dienstbaar aan de mensheid, voort te zetten door de tijd. Haar ‘doctrine’ zou daarbij behulpzaam moeten zijn. Schiet ze daarin tekort dan is de noodzaak daar ze te ‘hervormen’. Daarmee is men in de kerk onder leiding van paus Franciscus volop bezig. Verder staatin het interview  dat Jonker ‘geraakt wordt door het lijdensverhaal en de eenzaamheid die Jezus voor zijn dood moet hebben gevoeld’. Jonker zoekt naar Jezus’ menselijke kanten. Ik denk dat dit terecht is. Hij is immers mens geworden om heel ons menselijk lot met ons te delen, niet de helft, niet driekwart, maar helemaal, inclusief onze menselijke emoties en gevoelens bij het voltrekken van het leven; inclusief dus ook zijn gevoel van totale verlatenheid op het kruis.
Jonker constateert, zoals wij allemaal, dat er minder gelovigen zijn in Nederland, maar ook dat de maatschappij er niet beter op geworden is. ‘We zijn hard voor elkaar, er klinkt veel geschreeuw en de focus ligt op het individu’.
Hoewel men iemand die zegt ‘niet-gelovig’ te zijn daarin moet respecteren, komt bij mij de vraag op wat we eigenlijk onder ‘geloven’ mogen verstaan? Is niet wezenlijk aan geloven, dat men ‘geraakt’ is door Jezus in zijn leven, lijden en dood, dat hij met ons heeft gedeeld? Voor degenen die zich gelovig noemen is deze zich ‘ongelovig’ noemende Edwin Jonker, op zoek naar spiritualiteit, best een inspirerend man. Het is maar wat je onder ‘(on)gelovig’ verstaat. A. Reijnen, pastoor

EEN MENS ALS WIJ…..

Iedereen kan het overkomen de ene dag toegejuicht, de andere dag verguisd te worden. Het gebeurt in kleine kring, maar zeker in de grote publieke wereld van politici, sporters, figuren uit de wereld van het amusement, het bedrijfsleven, religie. Weinig is zo wispelturig en manipuleerbaar als de (volks)gunst. Het is de tol die men betaalt voor het bekend zijn, voor de invloed die men heeft. Het spreekwoord is niet voor niets ‘hoge bomen vangen veel wind’.  van de mens(en) kunnen bespelen. Het verschijnsel laat zien, dat redelijkheid het regelmatig moet afleggen tegen emoties en instincten, die diep in de mens leven. In de zogenoemde Goede Week bezinnen we ons op dat verschijnsel. Christenen gedenken leven en lijden van ‘OOS HERRGÖTTJE’. Maar wij, en ook anderen, gedenken, bijvoorbeeld in THE PASSION in Jezus DE MENS die ons levenslot heeft gedeeld, inclusief wispelturigheid, onterecht vonnis en de dood van een misdadiger, terwijl Hij een en al goedheid was. We maken dat mee van Palmzondag, toegejuicht in de straten van Jeruzalem; in Brood en Beker op Witte Donderdag zijn leven (uit)gedeeld; verguisd en aan het kruis geslagen op Goede Vrijdag. Wat schuilt er toch allemaal in ons zowel ten goede als ten kwade? Christenen geloven dat de Goede Mens niet ten onder kan gaan, maar in Jezus is opgestaan ten leven. In zijn voetspoor willen wij, christenen, gaan. Een Goede Week van voorbereiding. Neem, als het even kan, tijd om mee te doen aan de vieringen in onze kerk; en Zalig Pasen, A. Reijnen, pastoor