beschouwingen

MENEER PASTOOR SCHRIJFT …….. vervolg:

By 25 oktober 2018 No Comments

OVER GOD

Maandag 8 oktober j.l. waren we met zeven mensen in de pastorie bijeen ter informatie en verdieping in zake geloofszaken. We bekijken al een aantal jaren dvd’s over dergelijke onderwerpen, die betrekking hebben op de inhoud of onze manier van geloven. Na het bekijken van de film van ongeveer drie kwartier/een uur volgt dan de gedachtewisseling over wat ons opgevallen is of geraakt heeft. Het wordt door de deelnemers als leerzaam ervaren. We zijn in oktober begonnen met een serie films over hoe over God gedacht wordt in de verschillende grote godsdiensten en culturen. Vragen als ‘Wie is God’; ‘waar komen we vandaan?’; waarom is er kwaad in de wereld; wat gebeurt er als we sterven’ zijn vragen die iedereen wel eens bezig houden. Met zeven deelnemers is het een overzichtelijke groep maar ze kan ook nog best wat uitgebreid worden, vooral nu we leven in een tijd waarin God bij velen buiten beeld is geraakt of niet (meer) nodig lijkt te zijn. We zijn in onze tijd opnieuw aan het zoeken hoe wij de God van het Evangelie (Goede Tijding) het best kunnen benaderen. We denken na over wat hij te maken heeft met kwaad en leed. Daarbij laten we ook op ons inwerken hoe andere godsdiensten en culturen Hem zien. We kunnen ervan leren. Wellicht worden we gewaar dat geloven te maken heeft met vertrouwen en zich kunnen toevertrouwen aan de Levende. U bent van harte welkom bij onze volgende bijeenkomst op 14 januari 2019 om 19.45 in de pastorie.

WEINIG BEMOEDIGEND….?

De cijfers over de religieuze gezindheid van de Nederlandse bevolking waarmee het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in oktober van dit jaar mee voor dag kwam zijn voor hen, die de christenen, die nog meedoen in het leven van de kerken weinig bemoedigend. Voor het eerst is het percentage van degenen, die zich religieus noemen gezakt beneden de 50 %. Bij de katholieken kalft het meedoen aan de kerkelijke vieringen het snelst af. Statistieken geven een trend aan, maar er moet ook niet méér waarde aan worden toegekend dan ze verdienen. Wat wordt onder ‘religieus’ verstaan in de statistieken? Worden de bekende godsdiensten niet teveel als ijkpunt genomen? Veel mensen lijken op zoek naar zingeving. De CBS-statistiek is gemaakt in ónze situatie van materiële welvaart van velen. Op het gebied van invulling van onze vrije tijd hebben we (daardoor) veel mogelijkheden om dat op een gemakkelijke manier te doen. Denk aan alle vormen van vertier. Als ons leven daarmee gevuld wordt is er weinig ruimte om stil te staan bij het mysterieuze gegeven, dat we er zijn. Is er weinig ruimte voor de verwondering om ons bestaan, om het feit dat we er zijn zoals we zijn, om ons ‘gekregen’ leven. God raakt als ‘Aanwezige’ buiten beeld als niet meer nodig, niet bestaand. Vragen worden gesteld als: wat levert deelname aan een kerk, die zich om God en mens druk maakt, aan extra’s op? Het antwoord ‘niets’ lijkt voor de hand te liggen. Het betekent dat de uitnodiging tot geloof van het Evangelie klinkt voor degenen die ze horen wíl. Een voordeel van de huidige moeilijke situatie voor kerken is de op gang gekomen bezinning op de kernwaarden christenzijn: biddend geloof en vertrouwen, zich kunnen toevertrouwen aan de Levende, besef van saamhorigheid in onderlinge liefde; het besef van de betekenis van deugden als geduld, eenvoud, mededogen, barmhartigheid en vergevingsgezindheid en trouw, die daar het gevolg van is. Om met Cruyff te spreken: ‘ieder nadeel heb zijn voordeel’. Zo levend en bij elkaar komend om elkaar steun te zijn in geloof, hoop en liefde zullen christenen, ook geringer in aantal, van betekenis blijven in een zoekende, menigmaal geestelijk eenzame en arme wereld zonder God. Christenen laten zich niet gemakkelijk ontmoedigen. A. Reijnen, pastoor