beschouwingen

Actuele informatie zorgoverleg cluster “Morgenster”. ……….

By 23 oktober 2017 No Comments

Al jaren is er een groep betrokken mensen in onze parochies die zich afvragen: wat kunnen we doen om ouderen en alleenstaanden, ouders en jeugd te ondersteunen? In het verleden heeft dit tot initiatieven geleid, bv. toen er in Eys gedeald werd in drugs een serie avonden voor ouders hoe ermee om te gaan? Momenteel zijn er een 12-tal ouders, die met elkaar van gedachten wisselen over uiteenlopende onderwerpen, die hen als opvoeders interesseren. Uit de schoolverlaters bijeenkomsten ontstond ‘JIJ’ voor 13-16-jarigen die nog niet naar de disco mochten. Marrie van de Berg en Tom Kraan hebben zich daar een aantal jaren verdienstelijk voor gemaakt. In de pastorie kwam anderhalf jaar een groep jongeren bijeen, die met elkaar spraken over onderwerpen, die zij zelf uitkozen. Tijden veranderen en worden anders ingevuld. Maar de groep betrokkenen uit de drie parochies blijft samenkomen en zich afvragen wat kunnen we doen. Het past immers christenen om zorg te hebben voor medemensen. Maar de groep beseft ook, dat we niet moeten doen wat al door anderen gedaan wordt. Welnu in onze dorpen hebben we ons verenigingsleven en zijn er bijeenkomsten voor ouderen en alleenstaanden, die gezellig zijn, maar ook leerzaam. We hebben in ons zorgoverleg bezoek gehad van Desirée Starmans en Bianca Bertram van Sevrgram, die in het Agathahöfke van Eys een ‘seniorenproject’ organiseren. Dat project beoogt informatie en advies te verschaffen, ontmoetingen en ontspanning te bevorderen, geheugentraining aan te bieden, en deelnemers bezig te houden in creatieve workshops. Men kan zelfs, tegen betaling, op woensdag deelnemen aan een warme maaltijd. Wat fijn dat dit er allemaal is. Daar hoeft de parochie zich dan ook geen zorgen over te maken. Ook werd verteld dat de oude soosactiviteit met kaarten en kienen nog altijd doorgaat.

Het Zorgoverleg bestaat uit mensen die wat willen ‘doen voor anderen’. Wat doet het dan? Al enige tijd organiseert het enkele keren per jaar ‘t ‘koffiedrinken in de pastorie’ Een vijftiental alleenstaanden uit onze drie samenwerkende parochies, of echtparen die moeilijk meer hun huis uit komen worden op de pastorie uitgenodigd om elkaar en leden van het Zorgoverleg te ontmoeten onder het genot van koffie/thee en vla. We kunnen terugzien op gezellige en informatieve ontmoetingen en tevreden mensen. Maar, het zorgoverleg onderneemt nog meer. Daarover in het volgende artikeltje. AR.

WAT DOEN DE AANSLAGEN IN EUROPA MET ONS?
Tijdens onze laatste vergadering van het zorgoverleg kwam aan de orde hoe angstig veeol mensen geworden zijn door de aanslagen in verschillende plaatsen van Europa. Mensen zijn wantrouwig geworden. Er hoeft maar ergens een rugzak te blijven staan’ op plaatsen waar het nodige volk komt , en mensen worden ongerust. ‘Als er maar geen bom in zit’. Media berichten, dat IS weliswaar haar gebied is kwijtgeraakt, maar nog niet verslagen is en aanslagen beraamt in o.a. West Europa. Politici brengen naar voren, dat ‘onze manier van leven’ wordt aangevallen. Grappenmakers sturen enveloppen met talkpoeder, die de indruk maken bombrieven te zijn en daarmee angst te veroorzaken. In het Zorgoverleg heeft Theo Dohmen (Eys), die deel ervan uitmaakt en werkzaam is bij de politie, zich bereid verklaard op donderdag 28 december om 19.30 met ons in gesprek te gaan over het onderwerp : ‘Wat doen aanslagen met ons en wat doen we met onze angst terecht?’

Misschien, dat u zich kunt melden diezelfde dag tussen 14.00 en 16.00 uur bij het parochiesecretaraat (tel. 451 1243; e.mail h.agatha.eys@hetnet.nl