Skip to main content
Nieuws

KRUISDAGEN met processie (in Eys) op drie avonden voorafgaande aan Hemelvaart.

By 19 mei 2022No Comments

Drie dagen lang wordt een processie gehouden voor de vruchten van de aarde. Het gaat om processies met een bid-  en boetekarakter. Ze werden oorspronkelijk ‘rogationes’ (‘smeekbeden’) genoemd.
De processies lijken sterk op processies in het heidense Rome in het voorjaar waarbij de Romeinse goden werden aangeroepen om zegen over het gewas..
Men zou onze kruisprocessie als de kerstening kunnen zien van een oud heidens gebruik. Bisschop Mamertus van Vienne (Frankrijk) verhoogde inde 5e eeuw de plechtigheid en sloot ook de bevolking in die door aardbeving of andere rampen  was getroffen.

-De benaming ‘Litaniae minores’ of ‘kleine litanieën’ stamt uit de 10e eeuw. Op 25 april werden de ‘Litaniae maiores’ of ‘grote litanieën’ gebeden.
In Rome zijn de dagen nooit vastendagen geweest. In Gallië (Frankrijk) werden de kruisdagen tot strenge vastendagen. In sommige steden werd zelfs as op het hoofd gestrooid.
-De processies begonnen in de vroege morgen en duurden tot in de namiddag. De invulling was verschillend.

-In Eys zijn de kruisdagen tot nu toe –ook bij bescheiden deelname- gehandhaafd. Wij vieren in Eys de Eucharistie om 19.00 uur en houden daarna een kleine processie door telkens een ander deel van het dorp. We bidden daarbij de rozenkrans.
Ter afsluiting wordt in de kerk een gedeelte van de Litanie van alle Heiligen gebeden of een ander gebed.
De bedoeling is om Gods zegen af te bidden voor de ‘vruchten van de aarde’ en over de bewoners van ons dorp.

Nu de aandacht voor de aarde, voor milieu en duurzaamheid meer aandacht krijgt kunnen de kruisdagen daaraan bijdragen. Ons bidden is een erkenning dat God oorsprong is van alle leven en dat wij de aarde en haar vruchten in beheer hebben gekregen om er goed mee om te gaan.

Iedereen die zich aangetrokken voelt om met deze vorm van devotie mee te doen is welkom.
AR