beschouwingen

1ste zondag v/d Advent: Krismes in ’t “Eeser plat”.

By 2 december 2017 No Comments

In de komende vier weken van de advent vindt u in deze rubriek wekelijks een kerstverhaal, door Piet van Loo, vertaald in het “Eeser plat”.
In de eerste week van de advent leest u het verhaal:

Denneboom mit ee hats van good.

Afbeeldingsresultaat voor een lieve denneboom
In inge groeëte dennebusj lopet inge maan mit ee beijele en drei kling kingerkes.De groeëte denne trokke zich van die veer nit veuël aa want die woste dat ze hun nuks zowwe doeë.
De kling dennebeumkes raselete van d’r floep wennt d’r maan mit ’t beijele bei hun in de buurt koam. Ze proberete allemoal zoeë sjrow meugelijk oet te zieë.

Al gow vool’t oog van de kinger op ee prachtig kling dentje dat nog volop sjtong te sjtense. “Dea heij, dat is d’r sjunste” ropete ze. ‘t Woar ’t domste beumke van d’r ganse dennebusj. ‘t Koeët ‘t verscheel nog nit tussje ’t vuurjoar en d’r winkter en begriepet daan ooch nit woarum die anger beum zich allemoal zoeë sjrow vuurdonge.

D’r pap dujjet de kinger effe an d’r kant, sjpujjet zich in de heng en sjlingeret ’t beijele durch de loeët.

Inge get owwere denneboom dea dat allemoal zoog, kroog zoeveuël mitlieë mit ’t kling dom beumke dat hea zieng afhangende tek sjtols umhoeëg sjtook. Hea sjlurpet zoeëveuël sap noa zienge tiets dat zieng nulde glansete en sjitterde wie kristaal. Doe winket hea hieël opzichtig mit zieng tek um zoeë de aandacht te kriege van de kinger. “Sjtop, pappa ropete ze…. eegelijk zow v’r dem hei waal wille haan.”

“Zag mer wie dir ’t wilt haan” zaat d’r pap, hea pakket ’t beijele en hakket deep in d’r voot van d’r dappere boom. De drei kinger pakkete zich d’r boom onger d’r erm en lopete lachentère noa heem. D’r boom sjreijet ‘t oet van de pieng, mè ginge dea ’t hoeëd want luj loestere noe eemoal nit good genog um beum te huure griene.

En doa sjtong hea daan, midde in de hoeskamer, bedekt en behange mit lempkes, sjlingers en bul. Gans bovedrop sjtook inge boal mit inge lange punt d’rop (der Tiets). In d’r busj woare al hieël raar vuuëgel op zienge kop komme zitte mè zoeget, nee.

Onge aan zieng veut sjtong ee sjtelke en hea zoog wie de kinger allemoal giepse figuurkes en sjaöpkes doa in sjtellete. “Noe kiek mich heij sjtoa”, sjoebet d’r boom, “ich bin vroeë dat die anger beum mich nit zient mit al dea belachelijke rommel um en aan mich hange.”

Zoeë sjtong hea doa weak noa weak. Op inge zieëkere daag makete de kinger ing drukte van jewelste um en rond ’t sjtelke. “Mè potverdikke” daat hea. “Noe komme nog ins drei beeldjes d’rbei, woavuur deent zoeget noe allemoal”.

D’r denneboom how al veuël van ziege greune glans verloare en wennt de kinger effe an de tek koame, veulet hea de dennenuldjes uvveraal langs zich aaf noa onge valle. D’r daag doanoa woeëte hem alle verseringe aafgenoame en woeëte de giepse figuurkes in papiertjes gerold en in ing doeës gelaat.
“’T is afgelope” zuuëtet d’r boom. “Vuur mich rest alling nog d’r oape haard. ’t Is allemoal vuur nuks gewea”. Noe woeëd ooch dat kling kealke in dat sjtruuje beksjke oet ’t sjtelke gepakt en vuurdat ze hem in ’t papierke drieënete, goof hea d’r boom ee knipeugsjke en zaat:
“Ich weet watste gedoa has vuur dat kling dom beumke in d’r dennebusj en dat zal ich nooit vergeate. Sjun dat ich mit zoenge boom de krismes han moage beleave.”