Preken

KERSTMIS NACHTMIS 2017

By 26 december 2017 No Comments

Lezingen: Jesaja 9, 1-3.5-6; Titus 2, 11-14; Lucas 2, 1-14.

Kerstmis, beste mensen, blijft een feest dat mensen bijeenbrengt. En dat is al zo vanaf de geboorte van het Kerskind. Herders uit Bethlehems velden kwamen samen met Maria, Jozef en het pasgeboren kind Jezus, liggend in een kribbe. Vandaag de dag komen talloze mensen samen in kerken voorzien van kerststal, versierd met altijd groene sparren. Zelfs voetballers uit de eredivisie, stond vandaag in de krant vinden het eigenlijk niet passend op de ‘heilige avond’ te moeten voetballen. In Duitsland, zo zegt men, gaat men met Kerstmis naar de kerk, gelovigen en niet-gelovigen. Kerstmis en vooral de heilige avond hebben en houden iets speciaals. Misschien beantwoordt de sfeer en het goede nieuws van de engelen aan de herders aan het diepe verlangen in ons allen naar een betere wereld; een wereld zonder spanningen, zonder armoede en geweld, zonder dreiging en bedrog, zonder leugen en onderdrukking; een wereld van vrede, gerechtigheid en waarheid. Tegelijk beseffen we , dat de mensheid in de realisering van die betere wereld tekort schiet. Ons dagelijkse verlangen naar een veilige wereld, waarin ieder tot zijn recht mag komen is op Kerstmis verbonden met de geboorte van het Kerstkind, mens van gerechtigheid en vrede, Immanuel = God met ons.

Even lijkt het leven van alle dag te worden doorbroken door een goede tijding die ons wordt aangereikt. Hemel en aarde raken elkaar. Engelen, boden van God, en herders, werkers op onze aarde, ontmoeten elkaar en besteden aandacht aan elkaar. De engelen brengen de goede tijding, de herders gaan er namens de mensheid op in, gaan op zoek en vinden Maria, Jozef en het kind dat de naam Jezus draagt. Die naam betekent ‘God helpt’ of ‘God redt’. D.w.z. Gods liefde wordt in Hem zichtbaar.

Te midden van de dingen van de dag, te midden van de zegen de wij voor elkaar kunnen zijn, maar ook te midden van alle ellende die zich aan mensen kan voltrekken, wordt ons het bericht gebracht van vreugde voor heel het volk: ‘heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David’. We hebben het even niet zelf voor het zeggen, de goede tijding komt niet uit onze eigen koker, maar wordt ons zo maar aangereikt. We zijn voorwerp van Gods liefde. Als het ons gegeven is dat goede bericht aan te nemen en er geloof aan te schenken, verandert ons levensperspectief in een positieve zin. We kunnen niet langer zeggen: ‘Laat ons toch in onze onrust, de mens is zoals hij is en zal niet echt veranderen’. Nee, datgene wat leven afbreekt is doorbroken door de geboorte van dit kind, dat ‘God redt’ heet. Dat blijkt uit hoe hij leeft en zich gedraagt als een Zoon van God, een van ons die leeft overeenkomstig Gods bedoelingen. Zijn komst, delend zijn lot met het onze, verschaft ons licht op de tocht die we individueel en samen maken door het leven.

Vanuit het verlangen naar een betere, lichte en vredige wereld zijn we met kerstmis, als het goed is, menslievend met elkaar bezig. We doen elkaar goede wensen toekomen. We genieten van het samen aan tafel zijn.

Ik kreeg een Kerstkaart van de vrouw van mijn neef, vorig jaar november 47 jaar jong overleden. Ze schreef: Kerstmis betekent: aandacht voor elkaar; een beetje meer dan de rest van het jaar. Kerst betekent reflectie en stilstaan, maar ook vooruitkijken naar wat komen gaat’. Die overweging geef ik u door. Ik wens ons allen gezegende Kerstdagen persoonlijke aandacht voor elkaar, vol liefde en welwillendheid, zoals God aandacht, liefde en welwillendheid schonk aan ons in de geboorte van het kerstkind. Amen. AR