Het had zo mooi kunnen worden, maar het coronavirus speelt het organiserend comité behoorlijk parten. Daardoor is in overleg met het kerkbestuur het besluit genomen het feest door te schuiven naar een nog nader te bepalen datum in 2021.
Alvast een woord van dank aan de onderstaande:

SPONSOREN JUBILEUMFEEST 250 JAAR KERKINWIJDING H. AGATHA 2021: