4e  Nieuwsbrief dorpsfeest Eys 21  juni 2020 =>
We  zetten de  kerk  feestelijk  in het midden 

Het had zo mooi kunnen worden, maar het coronavirus speelt het organiserend comité behoorlijk parten en is daardoor genoodzaakt in overleg met het kerkbestuur, de volgende besluiten te nemen:

* De geplande dagtocht naar Münster op 25 april gaat niet door en verschuift naar later dit jaar of eventueel naar       2021.
* Het dorpsfeest, voorzien op 21 juni, gaat niet door en zal in 2021 gehouden worden. Een geschikte datum wordt later dit jaar bepaald.
* Het jubileumboek/feestgids zal ook volgend jaar uitgegeven worden.

Alvast een woord van dank aan meerdere plaatselijke ondernemers welke  reeds hun steun aan de organisatie van het feest en jubileumboek hadden toegezegd.

Wij zullen er volgend jaar zeker een mooi jubileumfeest van maken !

3e  Nieuwsbrief dorpsfeest Eys 21  juni 2020 .
We zetten de kerk feestelijk in het midden op zondag 21 juni.

Het organiserend comité is reeds druk bezig met het uitwerken van de activiteiten en programma rond zondag  21 juni , de dag waarop we vieren dat onze kerk 250 jaar geleden werd ingewijd.
Het gaat een ouderwets gezellig dorpsfeest worden, verbindend voor jong en oud.

BUSREIS NAAR MUNSTER:
**  Wij zijn bijzonder verheugd u te informeren dat de dagtocht op zaterdag 25 april naar Munster en  Nordkirchen is met 54 personen is volgeboekt. Betrokkenen zullen binnenkort verdere informatie toegestuurd krijgen.

SCHOOLJEUGD: KLEURWEDSTRIJD EN GESCHIEDENIS DOOR LUC WOLTERS:
**  De schooljeugd van Eys gaan ook hun medewerking aan het dorpsfeest verlenen. Groep 1 t/m 4 gaan aan de slag met een kleurwedstrijd. Groep 5 t/m 8 krijgen 2 lessen, gegeven door Historicus Luc Wolters, over de geschiedenis van ons dorp en de Agathakerk gevolgd door een rondleiding met bezoek aan de kerk en blik over Eys uit de kerktoren.

DORPSBRUNCH:
**  Na de plechtige hoogmis op 21 juni wordt er een “dorpsbrunch” met verassing aangeboden. Hiervoor kan iedereen zich vooraf inschrijven en aanschuiven tegen betaling van € 7,-/pp  . Een aanmeldingsformulier zal met het parochieblad van mei huis aan huis bezorgd worden.

FEESTPAVILJOEN: 
**  De feestelijkheden zullen o.a. plaatsvinden in een gezellig feestpaviljoen om en nabij de pastorietuin. Om organisatorische redenen en vanwege de veiligheid is er vergunning aangevraagd om de hele Wezelderweg dat weekend af te sluiten voor verkeer. De bewoners vragen wij om begrip en zullen hiervan nog t.z.t. persoonlijk op de hoogte gesteld worden.

2e  Nieuwsbrief dorpsfeest Eys 21  juni 2020
We  laten  de  kerk  feestelijk  in het midden  

Het organiserend comité is al druk bezig met het uitwerken van de activiteiten en programma rond zondag 21 juni , de dag waarop we vieren dat onze kerk 250 jaar geleden werd ingewijd.
Het moet een ouderwets gezellig dorpsfeest worden, verbindend voor jong en oud.
@ In het kader van dit feest is er zaterdag 25 april een dagtocht gepland naar Munster en
Nordkirchen. Verdere informatie vindt u in de bijlage van dit parochieblad.
@ Indien u nog oude foto´s heeft van de kerk of van Eys zijn deze nog altijd welkom.

1e  Nieuwsbrief dorpsfeest Eys 21  juni 2020
We laten de kerk feestelijk in het midden

Het organiserend comité is al druk bezig met het uitwerken van de activiteiten en programma rond zondag 21 juni , de dag waarop we vieren dat onze kerk 250 jaar geleden werd ingewijd.
Het moet een ouderwets gezellig dorpsfeest worden, verbindend voor jong en oud.
Wij zullen u in de komende parochiebladen op de hoogte houden.

@ De Limburgse Boerenbloaskapel uit Genhout, onder muzikale leiding van onze “Eezer jong” Hans Hambuckers, is alvast bereid gevonden de middag muzikaal te komen opluisteren .
@ De Heemkundevereniging wil haar bijdrage leveren aan een feestgids welke uitgegeven gaat worden.

Zij hebben reeds een aantal foto’s van de kerk en van Eys uit vroegere jaren, maar is  altijd op zoek naar meer.  Rupsje nooit genoeg is daar niks bij. Wellicht kunt u met een uniek oude foto zorgen voor de kers op de taart. We zijn dus met name op zoek naar alles wat met de kerk en Eys te maken heeft => plaatjes van processies, pastoors, kapelaans, het interieur van de kerk, de torenklokken, communicanten en noem maar op.

Wilt u ons helpen?
Dan kunt u de foto’s afgeven bij mevrouw E. Eggen-Van Wersch, Nachtegaalstraat 11, 6287 AX Eys, en
Dhr. A. Broers, Mesweg 43, 6287 BG Eys.

Wij zullen ze dan digitaliseren en terugbezorgen.
Ook kunt u mailen naar de voorzitter van de heemkundevereniging: ton.van.wersch@planet.nl