Nieuws

Eerste H. Communie en het Vormsel …….. het waren mooie vieringen.

By 21 juni 2018 No Comments

Onze parochie mag met tevredenheid terugzien op zowel de viering van 1e Communie als die van het H. Vormsel. Het waren mooie vieringen. De ouders en mevr. M. Pasmans hebben gezorgd voor het thema en de teksten van de 1e Communieviering. Ook alles wat dienstig was bij de voorbereiding en de versiering is door hen verzorgd. Onze basisschool met zijn leerkrachten was weer dienstverlenend, zodat de lessen voor 1e Communie en H. Vormsel op school konden plaatsvinden.

De lessen ter voorbereiding op het H. Vormsel waren toevertrouwd aan de heren Th.Dahlmans (Eys) en B. Gootjes (Nijswiller). Laatstgenoemde deed eerder mee bij de vormselvoorbereiding toen de basisschool van Wahlwiller nog bestond. Ze hadden te maken met een groep geïnteresseerde leerlingen. De voorbereiding geschiedde aan de hand van 12 bijbelfilmpjes, waarop de kinderen in konden gaan in het gesprek dat daarop volgde. De viering met als voorganger pastoor T. Storcken, voormalige vicaris Missiezaken van ons bisdom, sprak –naar ik hoor- de aanwezige kinderen, ouders, familie en parochianen heel goed aan. We mogen in onze parochie blij zijn, dat dergelijke vieringen, mede door de bereidheid tot samenwerking en concrete inzet, in onze parochie mogelijk zijn. Ze bevorderen een positieve instelling in het leven. Moge het nog lang zo blijven.
AR.   pastoor.