Skip to main content
beschouwingen

Brief van meneer pastoor Reijnen aan de parochianen van het Cluster “Morgenster” (Eys, Wahl- en Nyswiller) oktober 2021

By 5 oktober 2021No Comments

Beste Parochianen van cluster Morgenster (Wahlwiller, Nijswiller en Eys),

Er staan ons flinke veranderingen te wachten. Ik probeer ze nog even voor jullie op een rijtje te zetten:

Vanaf 1 januari heeft onze cluster een nieuwe pastoor, n.l. pastoor-deken Paul Bronneberg van Gulpen en Wijlre. Hij is nu al pastoor van de federatie Epen, Mechelen en Slenaken, van de federatie in oprichting Wijlre en hij wordt per 1 januari ook voorzitter van de federatie Morgenster (Wahlwiller, Nijswiller en Eys). Onze drie kerkbesturen gaan verdwijnen. Onze federatie Morgenster krijgt in plaats daarvan één juridisch bevoegd kerkbestuur. Onze huidige drie kerkbesturen worden vervangen door ‘parochieraden’ met controlerende en uitvoerende taken op het gebied van administratie plaatselijke financiën, zorg voor (kerk)gebouwen, begraafplaatsen etc. De drie kleine federaties van de gemeente Gulpen-Wittem, EMS, Morgenster en Gulpen-Wijlre gaan op de duur samen in één grote federatie.

Pastoor-deken Bronneberg wordt bijgestaan door twee kapelaans uit India. Kapelaan Marthoma met vooral aandacht voor de federatie EMS en kapelaan Vince, Siju (spreek uit Sidjoe) Beysingh, nu onlangs in India tot diaken gewijd, met speciale zorg voor onze federatie Morgenster. Kapelaan Siju zal in April in India tot priester worden gewijd en kan dan de taken van pasto(o)r Reijnen overnemen.

Er zijn parochianen die zich afvragen waarom deze veranderingen, waarom moet dat allemaal? Wat winnen we ermee? Om op dit soort vragen een antwoord te geven heb ik een kleine brochure geschreven van 16 bladzijden in  A-5 formaat. De brochure heet ‘Veranderingen in samenleving en kerk’. Ik probeer aan te geven hoe veranderingen in onze manier van (samen)leven ook veranderingen meebrengt voor het leven mét en ín geloof en kerk. De brochure heeft de volgende inhoud:

  1. In grote trekken worde de veranderingen in de samenleving beschreven. Vervolgens:
  2. Een andere positie van geloof en kerk.
  3. Pogingen om de ‘kerk bij de tijd’ te brengen.
  4. De Kerk als ‘eigendom van de Heer’.
  5. De vreugde van het Evangelie.
  6. Van fijnmazige parochiestructuur naar federatie en fusie.
  7. Een vitale geloofsgemeenschap.

Men heeft mij ervoor gewaarschuwd de brochure huis aan huis te verspreiden, ‘omdat mensen nauwelijks meer lezen, buiten korte teksten en krantenkoppen. Ze zijn visueel ingesteld’. De brochure zou van de brievenbus naar het oud papier gaan, bestemd voor de papierophalers van de harmonie’. Ook een belangrijk doel, maar daarvoor is de brochure in eerste instantie niet geschreven. Daarom is de brochure beschikbaar voor wie ze wil lezen. Ze staat op de parochiewebsites en een  klein aantal exemplaren ligt in onze kerken. Ook kan ze tijdens kantooruren worden afgehaald aan de pastorie in Eys.
Onze huidige kerkbesturen houden zullen jullie verder op de hoogte houden.

Alle goeds; moge God met ons zijn, ook in deze veranderende tijden,
A.Reijnen, pastoor

Inmiddels is de hierboven aangekondigde brochure gereed en via de volgende link te downloaden: BRIEF AAN DE PAROCHIANEN – BROCHURE