Skip to main content
Nieuws

Bisdom neemt afscheid van vicaris Dré Franssen.

By 5 juni 2020No Comments

Bisdom neemt afscheid van vicaris Dré Franssen.

De staf van het bisdom Roermond heeft donderdag 4 juni op informele wijze afscheid genomen van Mgr. Dré Franssen als vicaris van het bisdom Roermond. In die rol behartigde hij de zorg voor emeriti en zieke priesters en diakens. Franssen heeft deze taak bijna zeven jaar vervuld.

In 2013 was hij door toenmalig bisschop Frans Wiertz gevraagd om deze taak op zich te nemen. Hij is dat ook blijven doen na het aantreden van bisschop Harrie Smeets. Daarnaast was hij ook lid van de bisdomstaf en als zodanig medebestuurder van het bisdom. Mgr. Franssen is onlangs 80 jaar geworden en heeft om die reden zijn taken neergelegd.

Tijdens de laatste stafvergadering die door vicaris Franssen werd bijgewoond bedankte bisschop Smeets hem uitvoerig voor zijn werk. “Het is heel goed dat er iemand is die structureel aandacht heeft voor de oudere en zieke priesters.”

Het bisdom Roermond telt ongeveer 165 gepensioneerde priesters en diakens. Franssen onderhield namens de bisschop de contacten met hen, zocht ze regelmatig op, met name als ze ziek waren of zorg nodig hadden. Bij het overlijden van een priester of diaken vertegenwoordigde vicaris Franssen de bisschop bij de uitvaart.