Skip to main content
beschouwingen

Bezinningen veertigdagentijd.

By 4 april 2023april 5th, 2023No Comments

Bezinningen veertigdagentijd.

Dinsdag in de goede week 4-4-2023

Teksten: Jesaja 49, 1-6; Johannes 13, 21-33.36-38

Hebt U een Bijbel sla de teksten dan op en laat ze tot u doordringen.
We zijn in de Goede Week en het valt te begrijpen dat bovenstaande teksten ons worden aangereikt
enkele dagen voor het ‘heilige drietal’ vanaf Witte Donderdag –Pasen.
De tekst uit het 2 e deel van het Boek Jesaja, een van de ‘grote’ profeten wat voor dienstbaarheid aan
elkaar God wil. De tekst is eigenlijk geschreven voor de naar Judea teruggekeerde ballingen en hun
taak van de ene God te getuigen te midden van de andere volken. Maar wij denken bij het lezen deze
week bijna vanzelfsprekend aan Jezus, vanaf de moederschoot geroepen om in Gods Naam dienaar
te zijn onder ons. God is met Hem. Door zijn uitspraken maakt Jezus het onderscheid tussen wat met
Gods bedoelingen al of niet overeenkomt. Het maakt van zijn mond ‘een tweesnijdend zwaard’. Van
de andere kant is Hij ook eenvoudig, zonder ophef en heel zachtmoedig. ‘Het geknakte riet (de
gekwetste en kwetsbare mens) zal Hij niet breken. Resultaat heeft Hij lang niet altijd. Zijn roeping is
zijn eigen mensen terug te brengen naar God, maar dat niet alleen. Hij moet ook een licht zijn voor al
degenen die niet tot het ‘volk van God’ behoren, m.a.w. voor de zogenoemde ‘heidenen’. God
immers wil het heil van alle mensen.
De Evangelietekst vertelt van het gesprek van Jezus, aan tafel met zijn leerlingen, met een van hen,
Judas, die Hem zal verraden. Voor de andere leerlingen moet het gesprek wellicht niet helemaal
helder zijn geweest, maar voor ons die weten wat er allemaal op het einde van Jezus’ leven is
gebeurd, is duidelijk dat het verraad van Judas de eindfase van Jezus bestaan onder ons heeft
ingeluid. Jezus noemt wat er met hem gebeurd is vanaf zijn overlevering, veroordeling en kruisdood
tot en met zijn opstanding met Pasen ‘zijn verheerlijking’ De gebeurtenissen hangen samen, het ene
niet zonder het andere.

*U zoekt weer een rustig moment waarop u niet wordt afgeleid of waarop u zich niet láát
afleiden.
*U leest de tekst(en) en staat er enige tijd bij stil: ‘Wat hen ik gelezen?’ ‘Begrijp ik wat ik
gelezen heb? Kan ik me erin verplaatsen?
*U leest de tekst(en) opnieuw. Heeft het herlezen ervan nieuw inzicht geopend? Wat zou het
gelezene voor uzelf kunnen betekenen aan perspectief, aan inspiratie voor het eigen gedrag? Wat
voor soort dienaar/dienares ben ik zelf.
*Na enige tijd formuleert u met uw eigen woorden een gebed
*U hervat uw werkzaamheden.

Emeritus pastoor Reijnen.