Skip to main content
beschouwingen

Bezinningen 40 dagentijd

By 24 maart 2023No Comments

Bezinningen 40 dagentijd.

Vrijdag 24 maart 2023
Bezinningsteksten: Wijsheid 2 1a + 12-22
Johannes 7 1-2 + 10 + 25-30

*zoek een moment waarin u stil kunt zijn, in uzelf te keren en niet afgeleid te worden.
*neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij
helpen.
*Lees de tekst die u wordt aangereikt, laat de tekst tot u doordringen en vraag u af wat
er volgens u in de tekst staat.
*Lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u
aanvankelijk (al) gelezen had.
* Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor
uw eigen leven.
*Blijf een minuut of vijf stil, of zo gewenst langer.
*Formuleer met uw eigen woorden een gebed ter afsluiting en geef daarin weer wat in
u opgekomen is in uw tijd van bezinning.

Enkele opmerkingen:
Uit het boek Wijsheid: Zij redeneerden onjuist, toen zij onder elkaar zeiden: “Kort is ons leven en vol verdriet; er is geen remedie als de mens doodgaat en het is nooit vertoond, dat iemand uit de onderwereld terugkwam.” Dan behoor je tot de goddelozen.

In de tekst van Johannes 7 blijkt dat Jezus aanvankelijk niet naar het Loofhuttenfeest in Jeruzalem ging; bang om gedood te worden?? Hij vermant zich en gaat incognito. Dan onderwijst Jezus velen op een goede manier. Niemand durfde hem aan te pakken; ook omdat zijn tijd nog niet was gekomen. Als ik vroeger ergens geen zin in had, zei mijn moeder: “dan maak je maar zin”. En dan kwam je soms tot mooie dingen en kreeg je toch voldoening, waardering en respect….
Met de eerste tekst kan ik niet veel; met de tweede des te meer. Hoe is dat bij u? Het is zeker zinvol om hierover na te denken in deze veertigdagentijd (vastentijd).

Wim Hendriks