Skip to main content
beschouwingen

Bezinningen 40-dagentijd

By 21 maart 2023No Comments

Bezinning 40 dagentijd:


dinsdag 21 maart 2023                                     

Ezechiël 47, 1-9.12 , Johannes 5, 1-3a.5-16

raadgevingen aan de lezer:

  • zoek een moment waarin u stil kunt zijn, in uzelf te keren en niet afgeleid te worden;
  • neem een ontspannen houding aan; een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen;
  • lees de tekst die u wordt aangereikt, laat de tekst tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de tekst staat;
  • lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u aanvankelijk (al) gelezen had;
  • vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven;
  • blijf een minuut of vijf stil, of zo gewenst langer;
  • formuleer met uw eigen woorden een gebed ter afsluiting en geef daarin weer wat in u opgekomen is in uw tijd van bezinning.

En ga verder met uw bezigheden.

Hierbij de tekst van de evangelielezing, voor wie geen bijbel ter beschikking heeft.

Johannes 5, 1-3a.5-16

Genezing in het bad van Betzata

Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: ‘Wilt gezond worden?’ De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.’ Jezus zei: ‘sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’ Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren.

Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden.

Theo Dahlmans