Skip to main content
beschouwingen

Bezinningen 40-dagentijd.

By 7 maart 2023No Comments

Bezinning dinsdag 07 maart 2023

Jesaja 1,10. 16-20; Matteüs 23, 1-12

Jezus, richtte zich maar de menigte en de leerlingen en zei, “de Schriftgeleerden en Farizeeën hebben plaatst genomen op de stoel van Mozes. Houd je aan alles wat ze zeggen maar handel er niet naar.  Ze doen zelf niet wat zij zeggen.  Ze leggen de mensen enorme lasten op, maar steken zelf geen vinger uit om die te verlichten.  Alles wat zij doen, is om op te vallen. Ze binden hun gebedsriemen, met wetteksten erin, op hun linkerarm en hun voorhoofd. Om heilig te lijken, maken ze die extra breed. En de kwasten aan hun kleren, die aan Gods geboden herinneren, maken ze extra lang.  Zij vinden het heerlijk om bij de maaltijden aan het hoofd van de tafel te zitten. Zij genieten ervan als zij in de synagoge de voornaamste plaatsen krijgen en voelen zich gevleid als ze op straat eerbiedig worden gegroet, als men hen met rabbi of meester aanspreekt.  Maar Ik waarschuw u: laat u nooit zo noemen. Want u hebt maar één Meester en u bent allemaal broers en zusters van elkaar.  Noem nooit een mens vader. Want u hebt maar één Vader, God in de hemel. Laat u ook nooit leraar noemen, want u hebt maar één Leraar en dat ben Ik, de Christus.  De belangrijkste onder u moet de anderen dienen.  Wie zichzelf verheft, zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernederd, zal verheven worden.

Aanbeveling:
  * Kies een moment waarin u niet afgeleid wordt.
  * Lees de aangeboden tekst nog een keer en vraag u af wat heb ik gelezen
  * Laat wat u gelezen hebt even bezinken en vraag u af, kan ik het met eigentijdse woorden weergeven?
  * Lees de tekst nog een keer, blijf even stil en vraag u af of er nog wat toe te voegen valt aan wat u zojuist hebt gelezen.
  * Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven?
  * Probeer dat weer te geven in een gebed tot God /Jezus Christus met uw eigen woorden.

Wat heb ik gelezen:
In dit verhaal spoort Jezus de mensen aan om te doen wat de farizeeën prediken, ondanks het feit dat zij het zelf niet in praktijd brengen. Maar Jezus waarschuwt   ons ook hun daden niet te volgen. Zij leggen zware lasten op de schouders van de mensen, maar steken zelf geen vinger uit.

  • Het christendom hoeft geen zware last te zijn, want Jezus zei: “Mijn juk is zacht en mijn last is licht”.
  • Jezus, oproep is er een van dienstbaarheid, wat zou dit kunnen betekenen in mijn leven van vandaag, in mijn familie, mijn vriendschap, en mijn geloof.
  • Jezus, vertelt ons dat wij allen leerlingen zijn, en herinnert ons er zo aan dat christelijk leven nooit af is.
  • Ik bid voor bescheidenheid die ik nodig heb om ervan doordrongen te zijn dat ik altijd aan het leren ben, dat ik altijd een kind van God ben.

Gebedje:

Ik bid voor alle leiders in alle landen.
Ik bid voor hen opdat ze nooit misleid worden door menselijke eer, maar steeds voor ogen houden wie ze werkelijk dienen.
God, help hun hierbij.
Amen.

M. Pasmans