Skip to main content
beschouwingen

Bezinningen 40-dagentijd

By 3 maart 2023No Comments

Bezinningen 40-dagentijd.

 

Vrijdag 03 maart 2023
Ezechiël 18, 21-28, Matteüs 5, 20-26.

Raadgevingen aan de lezer:

  • zoek een moment waarin u stil kunt zijn, in uzelf te keren en niet afgeleid te worden;
  • neem een ontspannen houding aan; een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen;
  • lees de tekst die u wordt aangereikt, laat de tekst tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de tekst staat;
  • lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u aanvankelijk (al) gelezen had;
  • vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven;
  • blijf een minuut of vijf stil, of zo gewenst langer;
  • formuleer met uw eigen woorden een gebed ter afsluiting en geef daarin weer wat in u opgekomen is in uw tijd van bezinning;

En ga verder met uw bezigheden.

Hierbij de tekst van de evangelielezing, voor wie geen bijbel ter beschikking heeft.

Matteüs 5, 20-26

‘Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: “Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.” En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg een geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent, anders levert hij je uit aan de rechter, draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar en word je gevangengezet. Ik verzeker je: dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt.’

NB.: Gehenna: verblijf der goddelozen, hel.

Vraag: Jezus moedigt ons aan één van de moeilijkste dingen van het leven in praktijk te brengen: te vergeven.
Zou dat ook voor mij betekenis kunnen hebben? Waarom? Waarom niet?

Theo Dahlmans