Skip to main content
beschouwingen

Bezinningen 40-Dagentijd

By 28 februari 2023maart 4th, 2023No Comments

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD 2023

Dinsdag 28 februari 2023:
Jesaja 55, 10-11; Matteüs 6, 7-15

Degenen, die in het bezit zijn van een Bijbel kunnen de teksten daaruit lezen.
Voor degenen die geen bijbel hebben een vermelding van wat in deze teksten staat.

De Jesaja-tekst is afkomstig uit het boek van een van de grote profeten van het oude Israël en geschreven (6e/5e  eeuw vóór Christus). Het volk dat in ballingschap in Babylonië verbleef had van Cyrus, de (nieuwe) Perzische machthebber, permissie gekregen om terug te keren naar het eigen land. De teruggekeerde ballingen konden Jeruzalem, de tempel voor de eredienst en het land weer opbouwen. Dat was, na alle ellende, positief. Jesaja spreekt namens God de Heer, dat dit positieve uiteindelijk de vrucht is Gods woord. ‘Zoals de regen de aarde doordrenkt en bevrucht’ (en dus van betekenis is), zo werkt Gods woord: ‘het keert pas weer wanneer het mijn wil volbracht heeft en mijn zending heeft vervuld’. We kunnen er moed uit putten als de omstandigheden waarin wij momenteel verkeren niet bijzonder rooskleurig zijn en we uitzien naar een betere wereld.

De tekst uit het Matteüsevangelie is uit de zogenoemde bergrede van Jezus. Jezus vervolmaakt de voorschriften, die Mozes vanaf een berg aan het volk van God voorhield. Jezus leert dan ook aan de mensen die naar het luisteren om vanuit eenvoud te bidden. Hij heeft ons het ‘Onze Vader’ geleerd.

Een goede raad

*Om voor uw bezinning een moment van stilte te kiezen waarin u niet gestoord kunt worden (ook niet door uw mobiele telefoon).
*Concentreer u zo goed mogelijk en lees de tekst(en) van vandaag
*Vraag u af: wat staat er in de tekst, wat heb ik gelezen, wat spreekt mij aan, wat prikkelt mij? Doen zich in mijn tijd vergelijkbare situaties voor?
*Blijf even stil en lees daarna de tekst(en) opnieuw vanuit de vraag leer ik ervan ten voordele van mijn eigen leven. Voel ik me gesteund, moet ik veranderen?
*Geef vorm aan uw mijmeringen in een gebed en kies daarvoor uw eigen woorden.

Blijf nog even stil en ga weer verder met uw bezigheden.

Emeritus pastoor Reijnen.