Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (7)

By 25 maart 2022No Comments

Vrijdag 25 maart 2022: Maria Boodschap.
Jesaja 7, 10-14 + 8, 10 – Hebreeën 10, 4-10 – Lucas 1, 26-38

Aanbeveling: zoek een moment van stilte!
Aankondiging van de geboorte van Jezus
“In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei : “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.” Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.

 Aanbeveling:
Kies een moment waarin u niet afgeleid wordt.

  • Lees de aangeboden tekst nog een keer en vraag u af: wat heb ik gelezen?
  • Laat wat u gelezen hebt even bezinken en vraag u af, kan ik het met eigentijdse woorden weergeven?
  • Lees de tekst nog een keer. Blijf even stil en vraag u af of er nog wat toe te voegen valt aan wat u zojuist hebt gelezen.
  • Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven?
  • Probeer dat weer te geven in een gebed tot God /Jezus Christus met uw eigen woorden.

Vragen;

1:Wat heb ik gelezen:
Het is voor Maria even schrikken als ze te horen krijgt dat ze zwanger wordt en een zoon zal baren, Haar Zoon zal een groot man worden , en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.
Maar Maria heeft een heel groot vertrouwen in God, en daarom zegt ze nadat de engel haar heeft gerustgesteld. “De Heer wil ik dienen.”

2. Hoe menselijk is God?
Spreekt Hij niet tot ons door zijn mens geworden Zoon.
God spreekt zeer zeker tot ons door zijn mens geworden Zoon.
Hij stuurde zijn Zoon Jezus naar de aarde om te sterven. Jezus is gekomen om ons de weg naar God te wijzen . Maria zijn moeder heeft haar zoon zien lijden onder het kruis, in onze ogen onmenselijk leed voor een moeder die machteloos moet toe zien.

3.Is het niet gewoonlijk menselijk : de aankondiging van een geboorte.
Het is steeds een groot wonder als er een kindje geboren wordt. En misschien wordt het niet met zoveel woorden gezegd, maar de a.s ouders hebben toch ook een groot vertrouwen in God dat het kindje gezond op de wereld komt. In onze tijd is het dan de gewoonte dat als het kindje geboren is het bekend te maken door middel van geboorte kaartjes.

Marij Pasmans.