Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (6)

By 22 maart 2022No Comments

Dinsdag 22 maart 2022.

Zeker bij onderstaande teksten is het belangrijk genoeg tijd (b.v. 1 uur) en rust te nemen. Ik had tenminste de neiging om wat meer info te zoeken, ook in de profane geschiedenis.

Tekst 1: Daniel 3, 25 + 34 – 43

Historische achtergrond.
Nebukadnezar stichtte het groot Babylonische rijk. Ook Juda werd het slachtoffer. De tempel in Jerusalem werd verwoest en het Joodse volk ging in ‘Babylonische ballingschap’. Drie Joodse jongeren Sadrach, Mesach en Abednego (in het Joods Azarja) weigerden het gouden beeld te aanbidden dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen ze bleven weigeren, liet de koning hen in de brandende vuuroven werpen.

 

Lees nu bovenstaande tekst aandachtig;
ik had hier de neiging heel hoofdstuk 3 te lezen.

Vragen:
1. Hoe kan dat nou dat de 3 niet werden aangetast door het hete vuur en werden     gered door een engel?
2. Wie of wat was die engel?
3. Werden ze door de smeekbede van Azarja gered of door het grote vertrouwen in God?
4. Hoe moet ik dat dan zien?

Valse goden zoals het gouden kalf van Nebukadnesar staat dat niet voor wantrouwen of voor ons overdreven consumentisme, of voor onze eerzucht, de ongelijke verdeling, die volgens Thucidides wel moet leiden tot oorlog?

Hoe staan wij of staat u hierin?

Tekst 2: Matteus  18,  21 – 35

Lees deze tekst.

Vragen:
Ik moest hier denken aan het thema van ‘Musica Sacra’ van enige jaren geleden: vergelding, vergeving, verzoening.
1. Vergeven we wel genoeg?
2. Leidt vergeving niet tot verzoening? En is dat niet louterend?

Succes en plezier toegewenst met het mediteren.

Wim Hendriks.