Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (4)

By 15 maart 2022No Comments

VEERTIGDAGENTIJD TEKST 4.

Dinsdag 15 maart 2022.
Lezingen: Jesaja, 1, 10 en 16 – 20,  Mattheus, 23, 1 – 12.

 

Jesaja spoort aan tot reiniging en het leiden van een leven vol bekommernis om de zwakken.
Mattheus spreekt over de woorden van Jezus tot zijn leerlingen en het volk. Jezus vermaant hen niet te leven naar het optreden van de Farizeeën naar wie wel geluisterd moet worden aangezien zij zetelen op de leerstoel van Mozes. Hun leven is echter gekenmerkt door hang naar roem en eer waarvoor Jezus waarschuwt. De laatste woorden doen denken aan de tekst van het Magnificat: Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Al wie zichzelf verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.

 

 

Aanbevelingen:
Lees de teksten aandachtig;

  • Probeer antwoord te geven op de vragen:
  • ben ik vol bekommernis om de zwakkeren en
  • is eer en roem wel een belangrijk aspect in mijn leven?

De Vastentijd is een mooie tijd om – indien nodig – zaken bij te stellen.

 Arthur Prakken