Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (5)

By 18 maart 2022No Comments

Vrijdag 18 maart 2022
(Lezingen: Genesis 37, 3-4; 12-13; 17-28 en Matteüs 21, 33-34; 45-46.)

 

Korte inleiding:
In het evangelie van vandaag hebben we de gelijkenis van de wijngaard. Zo lijden was het lot van de zoon van de eigenaar in de handen van de dienaren. Jezus gaf deze gelijkenis om Zijn eigen lot te voorspellen in de handen van de Joden en de Romeinse soldaten. Hij was gezonden om de Verlosser te zijn, maar Hij zal niet erkend worden, maar in plaats daarvan ter dood gebracht worden. Jezus citeerde Schriftteksten om Zijn lot te illustreren. Jozef was ook bekend als vertegenwoordiger van Jezus de Messias. Geliefd door zijn vader Israël, planden zijn broers om hem uit jaloezie te doden. Jozef was voorbestemd om te leven. Zijn leven werd gespaard. Later zal hij koning worden en zijn familie en zijn volk redden.

 

Het verhaal van Jezus en Jozef is vele malen vermenigvuldigd. Afgewezenen, mishandelden, misbruikten of beledigden worden soms voorgoed genegeerd en afgewezen. Dan, plotseling, staan zij op en worden succesvol en worden zelfs de meester. Deze keer gaat het verhaal ons allemaal aan. Veel meer, gaat het over onze redding. De verwerping van Jezus was niet het einde van het verhaal. Zijn dood, in feite, bracht nieuw leven in Hem teweeg. Op dezelfde manier, wanneer wij worden afgewezen, is dat niet het einde van ons lot. Integendeel, het zuiveren de weg voor een andere weg die tot een beter succes leidt.

AANBEVELINGEN:
(Kies een moment waarin u niet afgeleid wordt)
De vastentijd is echt een tijd van bezinning, bekering en vervulling van onze zending.
Wij werken in Gods wijngaard.
We zullen soms ook worden afgewezen en zelfs vervolgd om ons geloof.
We zullen soms in de verleiding komen om ons geloof te verbergen of zelfs op te geven.
Hopelijk doen we dat niet, want God vertrouwt op ons. En wij vertrouwen op God. Om het beter vol te kunnen houden.
Afwijzing is eigen aan het christen-zijn.
Wij stoppen niet totdat het verslagen is.
Wij stoppen niet totdat wij ons eigen kruis dragen en tot de opstanding worden geleid.
Op die manier zijn ook wij de steen geworden die verworpen werd, maar die zich verenigd heeft met de hoeksteen, Jezus Christus, om de Kerk te bouwen.

Lees de aangeboden tekst en vraag u af: wat heb ik gelezen?

  • Blijf even stil en vraag u af of er nog wat toe te voegen valt aan wat u zojuist hebt gelezen?
  • Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven?
  • Probeer dat weer te geven in een gebed tot God/Jezus Christus met uw eigen woorden.

Blijf nog even stil en ga verder met uw bezigheden.

Geef, o Heer, dat zoals uw Zoon Jezus Christus bad voor zijn vijanden aan het kruis, zo wij genade mogen hebben om hen te vergeven die ons onrechtvaardig of minachtend gebruiken, zodat wij zelf in staat zijn uw vergeving te ontvangen; door Jezus Christus onze Heer, die leeft en regeert met u en de Heilige Geest, één God, voor eeuwig en altijd. Amen.

Kapelaan-diaken Siju