Skip to main content
beschouwingen

Bezinning veertigdagentijd 2022.

By 4 maart 2022No Comments

Vrijdag 4 maart 2022
Lezingen: Jesaja 58, 1-9a en Matteüs 9, 14-15

 

Korte inleiding:
De tekst uit het Evangelie van Matteüs gaat over de vraag van de leerlingen van Johannes de Doper waarom de leerlingen van Jezus tijdens diens leven niet vasten, overeenkomstig de normale gebruiken.
Gekozen is voor de lezing uit het Boek Jesaja. Die is genomen uit het 3e Deel ervan. De Judeeërs zijn teruggekeerd uit hun Babylonische ballingschap in hun eigen land en hun stad Jeruzalem. Maar ze moeten oppassen niet opnieuw in oude fouten te vallen. Een ervan is dat hun vrome praktijken, zoals het vasten, niet in overeenstemming zijn met hun manier van doen.

 

De profeet spreekt in Godsnaam:
*Noemt ge dat vasten? Het vasten dat Ik wens is dit:
*Zondige boeien slaken; de bomen van het juk verbreken;
*de verdrukten in vrijheid laten gaan; elk juk in stukken slaan;
*uw brood verdelen met de hongerigen die ge ziet;
*de dakloze zwervers opnemen in uw huis; de naakten die ge ziet kleden;
*en u niet afkeren van uw eigen vlees (d.w.z. zorg goed voor de mensen om je heen.

Dan zal uw licht stralen als de dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn; uw gerechtigheid zal voor u uitgaan, de glorie van de Heer u op de voet volgen.
Wanneer ge dan tot de Heer bidt zal Hij u verhoren. Wanneer ge dan tot Hem roept zal Hij antwoorden: Hier ben Ik.

AANBEVELINGEN:

*Kies een moment waarin u niet afgeleid wordt
*Lees de aangeboden tekst en vraag u af: wat heb ik gelezen?
*Laat het gelezene even bezinken en vraag u af: kan ik het met eigen (eigentijdse} woorden weergeven?
*Lees de tekst nog een keer. Blijf even stil en vraag u af of er nog wat toe te voegen valt aan wat u zojuist hebt gelezen?
*Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven?
*Probeer dat weer te geven in een gebed tot God/Jezus Christus met uw eigen woorden.

Blijf nog even stil en ga verder met uw bezigheden.
Emeritus pastoor A. Reijnen.