Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD 2022 (2)

By 8 maart 2022No Comments

Dinsdag 08 maart 2022.
(Lezingen: Jesaja 55, 10-11; Matteüs 6, 7-15)

Korte inleiding: In Matteüs hoofdstuk 6 geeft Jezus ons drie geestelijke principes om te groeien in ons geestelijk leven en om ons geestelijk leven te leven en concreet handen en voeten te geven.

  • 1-4 Geven van aalmoezen
  • 5-15 Het bidden
  • 16-18 Het vasten

Vandaag dus het bidden.
Gekozen is voor de lezing uit het Boek Jesaja. Hoofdstuk 54 is een verklaring van Gods eeuwige liefde voor Zijn volk. Hoofdstuk 55 is dan een geweldige uitnodiging om tot dit heil te komen. Het loopt over van de bevelen om Gods Woord ter harte te nemen. Een uitnodiging die in de vorm van Gods betrouwbaar Woord tot ons komt én door middel van de Heilige Geest in ons hart moet ‘landen’.

Dit zegt de profeet in Godsnaam:

‘Zoals regen en sneeuw neerdaalt uit de hemel
en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen,
zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten-
zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar mij terug,
niet zonder eerst te doen wat ik wil
en te volbrengen wat ik gebied.’

AANBEVELINGEN:

  • kies een moment waarin u niet afgeleid wordt.
  • Lees de tekst en vraag u af: wat heb ik gelezen?
  • Laat het gelezene bezinken en vraag u af: kan ik het met eigen woorden weergeven?
  • Lees de tekst nog een keer en vraag u af of er nog iets toe te voegen is aan wat u hebt gelezen?
  • Kunt u aangeven wat datgene, wat u hebt overwogen, concreet kan betekenen voor uw eigen leven ?

Blijf nog even stil en ga verder met uw bezigheden.
Theo Dahlmans.