Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (13)

By 15 april 2022No Comments

Vrijdag 15 april 2022 (Goede Vrijdag).

We ervaren sinds een paar jaar door coronapandemie aan den lijve hoe kwetsbaar we zijn op het gebied van onze gezondheid; en door oorlog binnen Europa –en al eerder in Syrië/Afghanistan hoe kwetsbaar we zijn op het gebied van vrede. We ontdekken ook hoe weinig we zeker zijn van gerechtigheid en waarheid en hoe we in de nieuwsvoorziening gemanipuleerd kunnen worden met nepnieuws. Leefden we, de meesten van ons, tot voor kort niet heerlijk gemakkelijk, ons koesterend in vrede en toenemende welvaart.

En dan is het nu Goede Week met daarin Goede Vrijdag. Lezingen zijn genomen uit het Boek van de profeet Jesaja (hst. 52, 13-53), de brief aan de Hebreeën hst. 4, 14-16 + 5, 7-9 en het lijdensverhaal uit het Evangelie van Johannes hst 18, 1-19,42.

Daar staan teksten in Jesaja, die begrepen worden als slaande op de ‘lijdende dienaar van Jahweh’, Jezus: ‘Zoals velen over hem ontsteld hebben gestaan zo misvormd was hij, zo onmenselijk van voorkomen en zijn schoonheid beneden die van mensenkinderen’…..

‘Man van smarten door lijden gerijpt’…..
‘Wij allen dwaalden als een kudde, ieder ging zijn eigen weg’…….
‘Door een gewelddadige rechtspraak is hij weggerukt’……

Als we dergelijke teksten lezen moeten we dan niet denken aan de vele, vele mensen die –gezien en niet gezien-  momenteel hetzelfde overkomt?  Is wat Jezus doormaakt in de Hof van Olijven op Witte Donderdag en op de Goede Vrijdag, niet wat zoveel mensen in onze tijd doormaken?

*Kies een moment waarop u niet afgeleid kunt worden,
*Lees bovenstaande tekst of neem de verhalen uit de Bijbel ter hand.
*wees even stil en lees de tekst, die u gelezen hebt opnieuw en vraag u af of er nog iets toe te voegen valt aan
wat er in u opkwam tijdens de eerste lezing?
*wat betekent het gelezene voor de manier waarop u in het leven staat? Wordt u er aandachtiger en attenter
van, begripvoller en mededogender?
*Blijf even stil om wat u hebt overwogen op u te laten inwerken.
*En pak uw bezigheden weer op.

Emeritus pastoor Reijnen.