Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD (12)

By 12 april 2022No Comments

Dinsdag 12 april 2022.

Het is in het begin van de Goede Week. We lezen deze dagen in teksten uit het Boek Jesaja (de hoofstukken 42, 1-7, 49, 1-6 en 50, 4-9a) over het type ‘waarachtige dienaar van Jahweh’. ’ Zoals weten betekent de naam Jahweh de God  van Israël aan als ‘Hij die is’, die altijd is; die er al was voor zijn volk in het verleden, er is voor zijn volk in het heden en er voor zijn volk zijn zal in de toekomst.

De waarachtige dienaar van Jahweh wordt door de Kerk ‘gelezen’ in de persoon van Jezus Christus, die deze week bijzonder in de belangstelling staat.

‘Hij roept niet, hij schreeuwt niet en op straat verheft hij zijn stem niet. Het geknakte riet zal hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven, in waarheid de gerechtigheid laten stralen (over de volken)’ (Hst 42)

De waarachtige dienaar van Jahweh is al vanaf de moederschoot daartoe bestemd, ‘om Jacob terug te brengen naar Hem en Israël van de ondergang te redden’……Met ‘Jacob’ en  ‘Israël’ is het volk bedoeld, dat zich door God uitverkoren voelde zijn volk te zijn.

Even verder staat in de tekst: ‘ Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.’

M.a.w. God heeft zorg voor het heil van alle mensen.  ‘Gods uitverkoren volk’ heeft in onze wereld de roeping om in Godsnaam ‘heilzaam’ in onze wereld aanwezig te zijn; daarin voorgegaan door de profeten en met name Jezus Christus.

Wat betekent dat voor ons als geloofsgemeenschap. Wat betekent dat voor mij als behorend tot die gemeenschap?

*kies een moment van overweging dat u niet afgeleid wordt.

            *lees de tekst en vraag u af of en hoe u als gelovige in het leven staat?

            *lees de tekst nog een keer en vraag u af of ……….

           *de 2e keer lezen nog iets heeft   toegevoegd aan uw overweging.

            *blijf even stil.

            *formuleer met eigen woorden een gebed, aansluitend bij uw overweging.          

            *En hervat uw bezigheden.                                                                                      

Emeritus pastoor Reijnen.